R.Matelis: Politinis kastuvas, skirtas mero pamatams išklibinti?

Druskininkai

Druskininkai, A.Balkės skulptūra “Legenda“

Nors gyvenime nesu mėgėjas reikšti savo nuomonę apie dalykus, kurių gerai nežinau, šį kartą bandau tai daryti. Druskininkų miestas ir gyvenimas jame man tarsi anapus ribos, jame niekada nebuvau pastovus gyventojas, o ir poilsiavęs ne tiek jau daug, kad galėčiau teigti, kad viską čia žinau. Tačiau sakydamas „anapus ribos“, omenyje turiu ne mane skyrusią nepermatomą sieną. Ne. Veikiau šį miestą, kartas nuo karto, mačiau tarsi per langą. Na, arba televizoriaus ekrane.

Gi kita vertus tokia situacija gal kaip tik leidžia kur kas objektyviau viską vertinti. Nes jei čia turėčiau bičiulių ar draugų, nebūtų lengva atsilaikyti prieš jų vienokias ar kitokias nuomones ir nuostatas. O šiuo atveju, esu čia vykstančius įvykius tarsi stebintis iš viršaus, iš taško, kur objektyviai nuomonei kelias pats tiesiausias. Tad tokiais žodžiais save padrąsinęs pradedu minčių mozaikos dėlionę.

Prieš keletą dienų, dar būdamas šiame kurorte, sumaniau pasigilinti į prasidėjusio puolimo prieš merą R.Malinauską esmę ir aplinkybes ir pradines nuostatas surašiau savo rašinyne. Tai buvo kiek paviršutiniškas įspūdžių išdėliojimas ir visai nesitikėjau, kad gyvenimas pastūmės rašyti šį tęsinį. Na, bet jei jau taip gavosi, gailėtis neturiu ko. Priešingai, jei jau mano mintraštis sukėlė kad ir nedidelį aidą, tuo galiu tik džiaugtis: reiškia rašiau ne veltui. Kur kas būtų liūdniau, jei po mano pasisakymo tvyrotų absoliuti tyla. Šiame savo straipsnelyje pabandysiu paanalizuoti tik trijų, tačiau labai aktyvių įvykių Druskininkuose dalyvių išsakytas nuomones.

N.Puteikis man autoritetu buvo nuo pirmos pažinties dienos

N.Puteikio pavardę pirmą kartą išgirdau internete, Netlog‘o tinklapyje, kurį prieš keletą metų buvau labai pamėgęs. Žavėjo jo tiesus žodis, keliamos aktualios problemos, analitiškas žvilgsnis į mus supančią kasdienybę ir, kas mane itin stebino, jo visai ne konservatoriška elgsena daugeliu problemų sprendime. Šimtą kartų teisūs tie, kurie sako, kad svarbiausia ne žmogaus partiškumas, o jo elgesys ir siekiai gyvenime. Nors kiek vėliau man iškilo klausimas – o ar gali doras žmogus būti tarpe gėriui abejingų ar net demonstratyviai jį atmetančiųjų? Atsakymo į šį klausimą nežinau dar ir šiandiena ir nors viliuosi kažkada jį surasti, tuo labai tikras nesu. Nes aplinka, kurioje būname, negali nedaryti absoliučiai jokio poveikio.

Kiek vėliau Naglį Puteikį pažinau jau ir asmeniškai. Ir tas pažinimas manęs nenuvylė: priešingai, būtent po to net ėmiau šiek tiek keisti nuomonę apie virtualias pažintis, nes iki tol, jų atžvilgiu buvau gana skeptiškas. Tačiau pažinimas, ko gero, nėra konstanta arba nekintamas reiškinys. Psichologai tvirtina, kad nei vienas žmogus net pats savęs negali pažinti iki galo, tai yra negali būti tikras kaip ateityje jis elgtųsi vienoje ar kitoje situacijoje. Todėl mąstantis žmogus tai turėtų visada vertinti ir itin smarkiai nesistebėti jei jo vienaip ar kitaip anksčiau apibudinta persona, su laiku ėmė ir pasikeitė. Bent jau aš pripratau prie tokios gyvenimo realijos. Kai grynai iš asmeninių nuostatų važiavau į Naglio teismus Klaipėdoje, kur jį bandyta nuteisti už nepajudinamas nuostatas kultūros paveldo srityje ir, po to, tuos teismus aprašinėjau savo blog‘uose, su džiaugsmu girdėjau ne vieną nuomonę, kad man pasisekė puikiai išlaikyti objektyvumą. Regis panašiai mąstė ir pats N.Puteikis, – man taip leidžia galvoti jo nevienkartinis „apsilankymas“ komentarų skiltyse. Tikiuosi ir dabar jis sutiks, kad rašau atvirai ir principingai, nors šis tekstas tikrai nesutampa su jo šiandieniniais pareiškimais viešose erdvėse.

Niekada neskubėjau pritarti kolegoms iš nevyriausybinių organizacijų, kai jie teigdavo, kad pakliuvimas į valdžią sugadina kiekvieną žmogų. Manau, kad tie, kurie pakliuvę, kad ir į seimą mums ima rodytis kitokiais nei juos pažinojome anksčiau, gal ne tiek labai pasikeitė, o paprasčiausiai mes patys jų savo laiku nesugebėjome deramai pažinti. Bet būna ir kitaip – komanda, į kurią įsiliejama daro itin stiprų poveikį, o jausmas, kad be jų, greitai gali likti nuliu, gal taip pat padaro savo. Tačiau nelįsdamas giliau į šiuos klausimus, turiu pripažinti, kad vakarykštis N.Puteikio komentaras po mano straipsniu, nustebino. Situacija, besiformuojanti Druskininkuose šiandiena, akivaizdžiai veidmainiška. Tarsi keliamas klausimas dėl nedidelės skulptūrėlės šiame mieste pašalinimo, o iš tikro kišamas politinis kastuvas po mero R.Malinausko pamatais. Man tokie politiniai manevrai visada buvo itin negražūs: jei jau kyla noras pašalinti kokį nors vadovą, tai ir ieškokime jo neatitikimo užimamoms pareigoms, priežasčių. Ir išsakykime jas tiesiai šviesiai, o ne prisidengę meninių vertybių angelais sargais.

Kad geriau viskas matytųsi, pradėkime nuo startinio taško. Liepos pirmomis dienomis Druskininkuose demontuotas susidėvėjęs fontanas su jame stovėjusia skulptoriaus A.Balkės skulptūra „Legenda“. „Menas priklauso liaudžiai“ – berods laikoma kažkada Lenino ištartu teiginiu. Abejoju ar pirmasis tai sugalvojo Iljičius, tačiau nors tai būtų pasakyta ir paties liucipieriaus, tai yra absoliuti tiesa. Menas, kuris nepriimtinas žmonėms, savaime suprantama, neturėtų puikuotis miestų teritorijose. Šiais savo teiginiais jokiu būdu nenorėčiau sumenkinti aptariamos „Legendos“ vertės. Tuo labiau, kad pamatęs šio kūrinio nuotraukėlę, tikrai nesusidariau nuomonės, kad tai dėmesio nevertas akmenukas. Tačiau gyventojų nuomonėms atstovauti pas mus patikėta miestų taryboms ir jų vadovams. Tad kas gi daugiau, jei ne merai ir savivaldybių administracijų vadovai turėtų tarti galutinį žodį, sprendžiant „būti ar nebūti“ vienam ar kitam kultūros objektui? Aišku, visai kita kalba apie tai kaip pas mus veikia vadinamoji atstovaujamoji demokratija: ji tikrai nevykusi, tačiau tai jau ne Druskininkų, o gal net ir ne Lietuvos išskirtinė problema. Ir, be jokios abejonės ją reikia spręsti. Tik ne bandant pasikasti po vienu ar kitu meru, o civilizuotai, per savo turimus parlamentarus. Tačiau tema apie skulptūrą, o tiksliau – apie bandymą meną naudoti politiniams tikslams, tad labai nesuksiu į šoną. Kodėl manau, kad seimo narys N.Puteikis kryptelėjo į šoną nuo savo tiesaus kelio? Ogi todėl, kad ši skulptūra nėra išimtis Lietuvos kasdienybėje. Kaune, bene prieš dešimtmetį, stiklo lakštais uždangstytas buvęs „Miestprojekto“ pastatas Vienybės aikštėje. O tai gi buvo gerbtino ir talentingo architekto Algimanto SPRINDŽIO autorinis darbas. Kaip ir didžiajai daliai kauniečių artimas „Merkurijus“ Laisvės alėjoje. Kodėl tylėta tada? Na tiek to tą Miestprojektą, tai buvo senokai, tačiau ar vandalizmo akto – Merkurijaus griovimo nematyta ne todėl, kad tai praktiškai laimino konservatorių atstovas, Kauno meras Andrius Kupčinskas? Ir nematoma šiandiena, kai Kauno centre žiojėja buvusio univermago „skylė“ jau bene 6 metai? Džiaugiuosi, mielas Nagli, kad sudalyvavai protesto akcijose dėl Kauno centrą sudarkiusio „akvariumo“ šalia Kauno savivaldybės. Tačiau kodėl šiuo atveju nebuvo kaltas Kauno meras, o Druskininkuose besąlygiškai kaltas meras? Dėl jokių autoritetingų komisijų oficialiai neįvardinto atlikto neteisingo veiksmo… Gal kažkam negražus buvo ir Kauno Merkurijus? Gal, nes nėra ir negali būti objekto, kuris vienodai patiktų visiems. Ir todėl renkamos miestų tarybos, kurios privalo priimti sprendimus, taip neleisdamos kilti begalinėms diskusijoms. Tačiau aš, visą gyvenimą praleidęs gimtajame Kaune, žinau puikiai – „Merkurijaus“ gedėjo didžioji dalis mano kartos kauniečių. O 20 metų atidavęs turizmui, drąsiai galiu tvirtinti, kad tai buvo tikrai mūsų miesto prestižą kėlęs statinys: puikiai prisimenu lenkų, vokiečių, ispanų turistų pagyrimus, kurie teigdavo, kad Merkurijus sėkmingai galėtų papuošti daugelį Vakarų Europos miestų…

Fontanėlis Druskininkuose… taip pat nieko naujo. Kaune, Sporto halės prieigose daug metų buvo taip vadinamieji Dainuojantys fontanai. Tarybų Sąjungoje garsesni šio tipo fontanai buvo tik Jerevane. Atstačius Nepriklausomybę, man nežinomi meno atstovai nusprendė jį išmontuoti ir jo vietoje pastatyti skulptūrą Dariui ir Girėnui… Neneigiu, garbė Kaune turėti gražų monumentą šiems iškiliems, Lietuvą pasaulyje išgarsinusiems lakūnams. Tačiau net ir šiandiena čia nebaigta tvarkyti aplinka – aplink paminklą sijoto žvyro sankasa. Tuomet, kai nuspręsta išardyti čia buvusį fontaną, kėliau klausimą miesto tarybos atstovams – neardykime fontano. Statykime skulptūrą fontano viduryje. Taip išlaikysime ir tai, kas gero sukurta okupacijos metais, ir pagerbsime tautos didvyrius. Tuo labiau, kad kam jau kam, o lakūnams, nugalėjusiems Atlantą, buti baseino viduryje būtų labai simboliška. Niekas negirdėjo… Ir niekas nekaitino politinių batalijų…

Mielas Nagli, vertinti galima įvairiai, tačiau aš manau, kad pats skulptūros perkėlimas iš vienos vietos į kitą nėra joks barbarizmo aktas. Kiek žinau, skulptoriaus A.Balkės kūrinys nėra sunaikintas, jis tik nukeltas ir galimai ateityje bus įkurdintas kitoje Druskininkų vietoje. Gi mes visi palaikėme estus, kai jie sovietinių okupantų paminklus perkėlė į kitą, nuošalesnę vietą. Ir Kaune Vytauto Didžiojo paminklą atkūrėme jau kitoje vietoje. Aš tikrai visada buvau aktyvus šalininkas, kad Vytautas stovėtų šalia savivaldos pastato ir džiaugiuosi, kad taip ir atsitiko. Tiesa, slapta tikėjausi, kad tai įpareigos miesto tarybos deputatus sąžiningai atlikti savo pareigas, deja, taip neatsitiko. Vis tik ar galėtume į vieną gretą pagal reikšmingumą statyti aptariamą skulptūrą Legenda ir Vytautą Didijį? Manau – ne. Tad kas gali šiandiena įtikinti Lietuvą, kad Druskininkų skulptūra stovėjo pačioje tinkamiausioje vietoje? Jei gerai susigaudžiau, ponas Balkė dar neseniai buvo Druskininkų vyriausias dailininkas. Tad kas galėtų tvirtai paneigti, kad šios pareigos tada nepadėjo ir šiai skulptūrai atsirasti ten, iš kur jos kai kas taip nenori iškelti? Bet, kaip jau minėjau, mažai žinau apie Druskininkus, todėl tai tik mano viena iš prielaidų.

„Labiausiai “veža“ atsisakymas parodyti kūrinio liekanas“? Bet gi tai tik eilinis, sakyčiau privatus konfliktas, kurį „XXI amžiaus ES valstybėje“ derėtų spręsti teisme, o ne penkis mėnesius ne itin sėkmingai renkant parašiukus. Bet regis ir šios problemos nebelikę… Tik, va, skulptoriui A.Balkei nepavyko deramoje šviesoje pamatyti skulptūros „liekanų“. Sutikite, tai jau kiek juokinga. Kaip ir jo ekspertiškas požiūris, kad tos „liekanos“ į polietileną suvyniotos tik prieš jam atvykstant į sandėlius. Negaliu nesusilaikyti retoriškai nepaklausęs – o ar aikštėje, kurioje ji stovėjo, ji buvo po skėčiu? Idant saulės spinduliai ir lietus nesugadintų akmens, iš kurio ji padaryta?

Keista skaityti ir, kad kaltindami merą, cituojate vicemerą… Iš to peršasi išvada, kad Druskininkų taryba laikosi pakankamai vieningai šio, sukelto skandalo, atžvilgiu. Tai kodėl gi turėtume manyti, kad miestiečiai yra kitokios nuomonės? O kaip ne kaip, o Druskininkai – visų pirma jo gyventojų miestas. Ir tik po to Lietuvos. Jau praeityje tarybinė santvarka, kai Maskvoje buvo sprendžiama kaip turi atrodyti kiekvienas „neobjatnos rodinos“ kampelis.

Manau, Gerbiamas Nagli, kad tokios Jūsų nuostatos tikrai neteikia objektyvaus žmogaus įvaizdžio. Bet tai tik mano nuomonė…

Šūkis – „TieSOS“

Nuo pat prasidėjusios akcijos TieSOS visada širdimi buvau su jos iniciatoriais ir tęsėjais, o savo Netlogo puslapį papuošiau įspūdinga nuotraukėlę, vienas iš pirmųjų.   Džiaugiausi ir atsiradusiu „Tiesos“ tinklapiu. Tačiau dabar imu kiek abejoti jos išlikusiu skaidrumu. To priežastimi tapo vakar perskaitytas Ramutės Bingelienės straipsnis „Druskininkų miesto mero Ričardo Malinausko pareiškimas“. Kaip be jokių ekspertų pagalbos atskiriame darbinį drabužį nuo išeiginio kostiumo, taip sėkmingai visi matome kada autorius objektyviai dėsto savo nuomonę, o kada ji rašo pagal iš anksto parinktą schemą. Abejoju ar esu kada matęs autorę, tačiau straipsnis, mano akimis, tikrai neįtikinantis. Nesistatydamas tikslo atlikti nuodugnią analizę, parinkau tik keletą citatų.

„…mes panagrinėsime tik keletą esminių dalykų, kad išties būtų galima pamatyti, kas čia ką klaidina“, rašo autorė. Galima būtų pajuokauti, kaip vertinama situacijos, kai žmogus save vadina „mes“, tačiau gal tai ne jokia jau klaida? Gal tikrai straipsnį rašė grupė „bendraminčių“, ką aš įvardinau kaip „iš anksto parinktą schemą“? Tiek to, tai neverta platesnės diskusijos, situacija…

Nesuvokiama autorės „analizė“ lyginant jų pačių per 5 mėnesius surinktus 160 parašų, su dar spalio pabaigoje surinktais 600 parašų, vienaip ar kitaip pritariančių savivaldybės veiksmams: ar ne akivaizdu, kad 4 kartus didesnis kiekis surinktas per trumpesnį laiką? Ir dar… „<…>parašai po šiuo pačios savivaldybės parengtu laišku buvo rinkti gerokai anksčiau – spalio pabaigoje–lapkričio pradžioje, kai Druskininkų savivaldybės taryboje svarstant Tado Gutausko „Skydo“ investicinį projektą kai kuriems Tarybos nariams kilo klausimas: „O ką apie visa tai mano druskininkiečiai?…“ Tai kas gi čia smerktino? Argi negerai, kad tarybos nariams kilo abejonė dėl vietinių gyventojų nuomonės ir jie, savivaldybės vardu, atliko tokią apklausą? Sprendžia patys – blogai. Sprendžia atsiklausę visuomenės – dar blogiau. Gerai būtų tik jei nieko nespręstų ir nedarytų?

Taigi kas ką klaidina? Ar per 160 laisvųjų menininkų, mokslininkų ir piliečių, pasirašiusių kreipimąsi į Ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių ir raginančių atkurti sunaikintą skulptūrą, ar Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, savo pranešime teigiantis, esą du dešimtmečius visiems akis badęs nuostolingas įrenginys buvo demontuotas teisėtai, šimtams druskininkiečių tokį demontavimą sveikinant“ – klausia Ramutė Bingelienė. Kadangi klausimas retorinis, pabandau atsakyti: iš to, kas surašyta, peršasi nuomonė, kad labiausiai visus klaidina pati autorė. Pretenzijos reiškiamos, kad 600 parašų lapuose, dauguma pasirašiusiųjų yra biudžetinių įstaigų darbuotojai, o 160 parašų sudėjo „laisvieji“ menininkai. Linksma skaityti tokius vaikams tinkamus argumentus. Ką reiškia „laisvi menininkai“? Kas gi Lietuvoje suteikinėja tokius „titulus“? Gi jau daugeli metų žinome ir ką reiškia LNK televizija.. Na, o nežinantiems – pasakysiu. Tai „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“. Tik ar nuo to jau ėmėte tikėti, kad jis tikrai laisvas nuo netiesos, nuo abejotinos ir net neteisingos informacijos skleidimo? O gal tai reiškia menininkus – bedarbius? Na, tokius, kurie neturi jokių darbo sutarčių su įstaigomis ir daro kas ką sumanęs? Jei jau kažkas imtųsi analizuoti Druskininkų mero vertėjų sąrašą, neabejoju, kad ten tokių atsirastų tik vienas kitas. Jei iš viso atsirastų. Deja, autorė stengiasi priversti skaitytoją tiesiog aklai patikėti jos teiginiais. Atleiskite, Ramute, bet aš taip nemoku…

Mano tinklapio naujasis komentatorius Gintaras Žilys

Apie tuos komentatorius, kurie suirzo pamatę mano „neteisingas“ mintis straipsnyje „Meras R.Malinauskas man ima patikti…” neverta nei ką nors rašyti. Akivaizdžiai nieko vertos pretenzijos, kurių tikslas aiškus – jiems būtų labai miela, kad mano rašinukų niekas nerastų. Tačiau va Gintaras Žilys man pasirodė kitoks. Jis bando kalbėti normalia kalba ir tai mane džiugina. Kitas dalykas, kad su jo išsakytomis mintimis man sutikti sunku. Tiesa, komentare po mano rašinuku jis teišsakė vieną mintį – „Tik jautrus ir subtilus architekto-menininko (o ne kokio nors mero) žvilgsnis gali nuspręsti, kokie turi atrodyti Druskininkai“, tačiau skaitytojai man atsiuntė ir jo straipsnį iš laikraščio, kur nuomonė išguldyta kur kas plačiau. Negraži man, o ir neteisinga, akivaizdžiai susireikšminanti čia paminėta citata. Nes aš niekada nesutiksiu, kad diplomas apsprendžia teisę spręsti miesto ar šiaip kokios nors vietovės likimą. Ne, turime daug kitų profesijų žmonių, kurie nei kiek ne prasčiau suvokia grožį ir gėrį, nei diplomuoti piliečiai architektai ar menininkai. Kaip ir baigusių architektūrą ar dailę, o nieko įkvepiančio nesugebančių gyvenime sukurti. Beje, man gyvenime teko sutikti profesionalų žurnalistų, kurie niekaip nenorėjo tikėti, kad nesu studijavęs žurnalistikos, o esu ekonomistas. Žurnalistika gal kai kam atrodo taip pat priskirtina menui, nes bent jau tarpe minimų 160 parašų radau ne tiek jau mažai žmonių, įvardintų žurnalistais. Tad tiems galiu pranešti, kad tokie plunksnos grandai, kaip Artūras Račas ar Rimvydas Valatka taip pat baigę ne žurnalistikos ir net ne literatūros mokslus. Na, o apie tai, kad mero postas tuo labiau neatima jo teisės ir galimybės turėti gerą skonį, kalbėti, manau, nei neverta.

Vietoje apibendrinimo

Tiesą sakant, jau pavargau nuo šio rašinio. Ko gero matydamas mane dabar rašantį šiuos sakinius, vienas šmaikštuolis mano draugas eilinį kartą pasakytų – „dirbi kaip už pinigus“. Ir jis būtų teisus. Užsivedžiau, nes ieškoti gyvenimo tiesų yra ne tik mane įsukusio gyvenimo būtinybė, bet ir hobby. Užsivedžiau todėl, kad savo akimis pamačiau puikiai tvarkomus Druskininkus ir jo gyventojų daugumos pasitenkinimą savo miesto valdžia. Tai unikalus reiškinys, nes Lietuvoje ne taip jau daug rasime miestų ar miestelių, kur dauguma džiaugtųsi turimu meru. Džiaugiasi juo ir poilsiautojai, todėl pikta, kad kažkas su įniršiu bando visa tai nutraukti. Kažkam, regis, galioja ta nevykusi patarlė – „kuo blogiau, tuo geriau“. Nors gal ši patarlė ir ne prie ko. Nes jaučiasi stiprus politinis fonas: laikas jau pradėti krimsti socdemus, nes ketveri metai netruks praeiti. Pasikartosiu – niekada nebuvau socialdemokratų fanas, tačiau jei jau tautos valia priėjome išvados, kad atėjo jų valanda, tai dirbtinai kliudyti jų veiklai nėra jokio reikalo. Kaltuosius barkime už tikrai jų padarytus blogus darbus. Ir šalinkime iš postų, bauskime. Tačiau vadovautis vien pretekstais – negarbinga ir neperspektyvu.

 

 

 

15 responses to this post.

 1. Posted by Vladas on 2012.12.24 at 19:30

  Mane stebina Romualdo neišsenkantis pastabumas ir analitinis verinimas daugelio reiškinių. Šventų Kaledų proga noriu jam palinkėti ir toliau kovoti su mūsų piktavaliais ir piktžaisdėmis

  Atsakyti

  • Ačiū. Nemalonu prisipažinti, bet šį Jūsų komentarą pamačiau tik šiandiena, prabėgus daugiau nei 10-čiai metų.

   Atsakyti

 2. Gerbiamas Nagli.
  Suprantu, kad pačiam nėra laiko gilintis į mano ir, gal būt, Druskininkų situaciją. Tai akivaizdžiai parodo šis, keliose vietose išplatintas atsakymas.
  Aš tikrai parašiau šiuos du straipsnelius ne tam, kad pradėti ginčą – man tų “malonumų“ pakanka ir taip. Parašiau todėl, kad pamačiau tikrai nederamų niuansų, o tokiais atvejais retai kada norisi nutylėti. Todėl ir šis mano atsakymas bus trumpas, be improvizacijų.
  Noriu pareikšti, kad Palangos administracijos veiksmai ne tiek jau reikšmingai pažeidinėja Viešo administravimo įstatymą [toliau – VAĮ]. Ši savivaldybė pažeidinėja kur kas rimtesnius klausimus: tai 22 metai vilkinamas TEISINGAS NUOSAVYBĖS ATSTATYMAS ir FINANSINĖS DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI, savivaldybės lėšomis disponuojant kaip savo nuosavomis [sumokant asmeninę baudą iš miesto biudžeto], todėl nemanau, kad Druskininkai ir Palanga čia turi kažką panašaus. Kita vertus – Viešo administravimo įstatymas labai ilgas, todėl aš neturiu pareigos ir laiko jį išsamiai studijuoti, tačiau kalbant bendro išprusimo ribose, matau šio įstatymo pažeidimą tik toje dalyje, kad galimai autoriui neatsakoma į jo raštišką paklausimą. Apie VAĮ pažeidimą, neužsimenama ir “160 Lietuvos menininkų, mokslininkų ir neabejingų piliečių viešame laiške premjerui“. Tad ar tikrai tame slypi esmė? Regis visa erzelynė kildinama iš pačios skulptūros galimo perkėlimo į kitą vietą… Bet Jūs nei nebandote ką nors komentuoti apie tai, kad, o gal gi iš tikro ši skulptūra čia atsirado ne pačiu tiesiausiu keliu?
  Ir jei tikrai nuo 1988 m. ginate VISUS griaunamus paminklus ir monumentus nepriklausomai nuo to, kokios partijos šulai tai daro, tai man ir toliau liktų įdomu sužinoti ar ką nors darėte, kad autentiški išliktų Miestprojektas ir Merkurijus Kaune? Ir ar dar ką nors darysite dėl “akvariumo-kepurės“, užmauto ant seno Kauno pastato šalia savivaldybės, ar manote, kad pakanka to, kad sudalyvavote mūsų mitinge, kai minimas viešbutėlis buvo atidarinėjamas?
  Atsiprašau, kad šis atsakymas į komentarą gavosi vis tik ne toks trumpas. Kitaip nepavyko.
  Su viltimi į atvirą ir nuoširdų dialogą ir į tai, kad ir ateityje galėsiu Naglį Puteikį laikyti garbingo politiko pavyzdžiu.
  Romualdas

  Atsakyti

  • Posted by Antanas on 2013.01.05 at 15:00

   gerb. Romualdai,
   aš esu “Legendos“ autorius, todėl negaliu neatsiliepti į Jūsų pasvarstymus.Kai kurie teiginiai, kuriuos bandote pateikti kaip objektyvius yra beveik neetiški. Visų pirma darbas pastatytas 1989 m. , o pradėjau dirbti savivaldybės administracijoje nuo 1994m. Tais laikais skulptūra miesto viešoje erdvėje buvo statoma tik gavus Respublikinės meno tarybos pritarimą, o joje tuo metu jau buvo tokie skulptoriai kaip a.a St. Kuzma, G. Karalius, žinomi architektai. Tai dabar meras gali nuspręsti koks menas turi stovėti. Kalbu apie mero ir T. Gutausko susitarimą pastatyti “Lietuvos skydą“ Druskininkuose, kurio sąmata sieks 2 mln. litų (yra mero interviu “Mano Druskininkai“ portale) ir nereikia jokių tarybų. Beje kolega T. gutauskas vienintelis sutiko sukurti merui tinkamą meną ir “Legendos“ vietoje, kiti savo pasiūlymus atsiėmė sužinoję, kad toje vietoje nugriauta skulptūra. Apie R. Malinauską darote primityvias išvadas nes vertinate tik fasadą. Druskininkuose per 12 metų realizuotas žinomas valdymo modelis: vienas vadas, viena partija , viena tiesa, o kaip sakote, liaudis tam pritaria. Jeigu turėsite laiko paskaitykite mano pranešimą 2012-04-26 Druskininkų kultūros konferencijoje ir publikuotą 2012-06-01 “ Literatūra ir menas“ (www.culture.lt/lmenas/ ).
   Nuoširdžiai linkiu pasidomėti ne tik paviršiumi ir tada viešai skleisti “objektyvius“ pastebėjimus nes Jūsų nuomone, kaip tinkama merui, jau pasinaudojo (išspausdino) Druskininkų savivaldybės 2013-01-04 laikraštis “Mano Druskininkai“ , leidžiamas už biudžeto lėšas ir platinamas nemokamai 7000 tiražu. Gal tokia nuomonė gerai apmokama?
   Siūlau, kai būsite Druskininkuose, arba jeigu turėsite moralinę prievolę, susitikti ir padiskutuoti apie Druskininkų fenomeną faktų kalba (aš juk 11 metų dirbau administracijoje prie Malinausko ir gerąjį autokratą, (čia Jūsų vertinimu) pažįstu geriau), gal tada turėsite galimybę savo pastebėjimus vadinti objektyviais.
   Dar siūlau nepatingėti ir atsiversti Autorių teisių įstatymą ir perskaityti 14 ir 18 straipsnius… gal padės tiksliau vertinti .
   Romualdai, labiausiai stebina išvados(“vietoje apibendrinimo“), kuriose teigi, kad gerojo autokrato visi darbai a’priori yra geri , o jį kritikuojantys būtinai turi politinių tikslų.

   Atsakyti

  • Nemanau, kad mums vertėtų imti analizuoti – straipsnyje mano išsakytos mintys, ar Jūsų komentaras “Gal tokia nuomonė gerai apmokama?“ labiau neetiški, gerbiamas Antanai. Nes diskusija gali būti naudinga tik tada, kai nesikabinėjama prie antraeilių dalykų, o kalbama apie esmę. Todėl atmesdamas man norėtą padaryti nuoskaudą arba bandymą užtraukti šešėlį, pasigilinau į pačius Jūsų teiginius. Ir žinote, na neradau nieko tokio, kas imtų keisti mano nuomonę apie savo pastebėjimus, kaip galimai suklydusio rašeivos. 🙂
   Visų pirma meras R.Malinauskas man ėmė patikti ne todėl, kad įpareigojo nukelti Jūsų skulptūrą. Paprasčiausiai man patiko tvarka Druskininkuose, o tai reiškia, kad šis kurortas turi gerą vadovą. Gal Jūs galite pavardinti kitų miestų vadus, kurie tvarkosi geriau už Malinauską? Su įdomumu pasigilinčiau į tokius teiginius. Mieste pavyzdinga tvarka, kas svarbu ne tik atvykusiems poilsiautojams, bet vietiniams gyventojams. Jiems dar svarbiau, nes kai gatvės nušluotos, akivaizdu, žmonės jaučiasi saugesni tiek fiziškai, tiek finansiškai. Palyginimui galiu paimti nevalyvas Kauno gatves, į kurias iškritus sniegui, nesinori nei išeiti, nei išvažiuoti, nes gaila būtų savo kaulų parkritus arba lėšų automobilio remontui, į kažką atsitrenkus. Todėl švarios Druskininkų gatvės mane žavi. Jūsų mieste užfiksavau vos porą pastatų, kurie nekelia pasididžiavimo, nes yra apleisti, tuo tarpu Kaune, pačiame miesto centre eilę metų stovi vaiduokliai, jais, jei bus įdomu, galėsite “pasigrožėti“ mano albumuose internete, pavyzdžiui paspaudęs šią http://lt.netlog.com/Matelis_R_A/photo/tag=Kauno+p%C5%ABliniai nuorodą. Tai ar galėčiau susidaryti kitokią nuomonę apie Malinauską?
   Nemanau, kad įgautume naują patirtį gyvai aptarinėdami “gerąjį autokratą“ todėl, kad jį pažįstate geriau. Nes aš jo visai nepažįstu, o Jūsų pažintis yra subjektyvi, to nei neslepiate.
   Mano vidinė nuojauta sako, kad esate iš tų žmonių, kurie iki užkimimo galėtų įrodinėti, jog gyvename teisinėje valstybėje. O jei tikrai taip, tada kyla klausimas kodėl, matydamas įstatymų pažeidimus, nesikreipiate į teismą, o ieškote pritarimo renkant parašus iš galimai politiškai kitos orientacijos piliečių? tiesos.lt redakcija atkreipė dėmesį į mano problemas nuosavybės atstatymo srityje Palangoje [ačiū jiems už tai], tačiau man niekada neatėjo į galvą imti rinkti žmonių parašus, kad tapti teisiu, nors nukentėjusiųjų šioje srityje, A.Kubiliaus vyriausybė išeidama paliko daugiau nei atėjusi rado. Mano byla dėl žemės nuosavybės jau kuris laikas laukia savo eilės Konstituciniame teisme ir į jį šiandiena dedu dideles viltis, nors apie Lietuvą manau, kad ji labiau TeisMinė, negu Teisinė valstybė.
   Žinote, mano akimis Jūsų nurodytas įstatymo 14 str. – vargu ar pažeistas. Nes čia atkreipė dėmesį tik šios str. 3 punktas, t.y ta vieta, kur sakoma, kad autorius turi “teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo“. Jūs tą gi ir darote – prieštaraujate. Bet įstatymas nenumato, kad materialusis kūrinio savininkas privalo besąlygiškai paklūsti autoriaus pretenzijoms…
   O kam siūlėte susipažinti su 18 str., nesupratau aplamai…, turėdamas laiko paaiškinkite plačiau.
   Baigdamas noriu Jus patikinti, kad net ir labai užjausdamas Jus kaip žmogų, nemanau, kad skulptorius galėtų [turėtų galėti] nuspręsti kokioje miesto vietoje privalo stovėti jo darbai. Bet su įstatymine nuostata, kad Jums pareikalavus, skulptūra turi būti Jums grąžinta, dalinai sutinku.
   Pagarbiai, Romualdas M.

   Atsakyti

 3. Posted by zyzius on 2013.01.07 at 15:30

  klausimas Mateliui: Gal tokia nuomonė gerai apmokama? Kaip matau lieka atviras? tame ir slypi atsakymas.

  Atsakyti

  • Mielas zyziau, žaviuosi jūsų įžvalgumu. Jūs ne eilinė persona.
   Dabar mane užgriuvę nepavydėtini rūpesčiai, tad esu tiek užsiėmęs, kad atsakymo teks palaukti.

   Atsakyti

 4. Posted by zyzius on 2013.01.10 at 22:32

  neeilini tai bandote nesėkmingai vaizduoti jūs mateli…aš tai čia ką,nublankstu prieš jūsų spindesį,,,

  Atsakyti

  • (Ne labai) Gerbiamas “zyziau“, rašantis iš suklastotų, realiai neegzistuojančių IP [vieną kartą iš 77.240.248.211, antrą jau iš – 46.251.48.14]. Visai be reikalo leidžiuosi į pokalbį su žmogumi, bijančiu ne tik parodyti savo veidą, bet net susiinstaliavusiu spec programą, kuri atseit, paslepia jus nuo viešumo: jei kam nors LABAI REIKĖS, tikrai sužinos iš kokio kompiuterio peckiojate komentarus. Ir išgalvotos dėžutės – zy@dalia.lt, antrą – kui@lys.lt nieko nekeičia. Na, išskyrus ikonėlę http://1.gravatar.com/avatar/41927290d01fd1dde0901f62c9349d56?s=30&d=monsterid&r=G, kurią pakeičia į kitokią.
   Sutinku su nuomone, kad kas nors gal ir galėtų apmokėti man už straipsnį, nes jį rašiau nuoširdžiai, pagal tai ką mačiau Druskininkuose ir pagal apklaustų žmonių nuomones, todėl jis pakankamai įtikinamas. O apklaustieji žmonės visai atsitiktiniai, ne tie, kurie arti Jūsų miesto valdžios ir tokių, pasirodo, yra daug. Gi parašų, palaikančių naujo skulptūros atsiradimą, surinkta net 600 [tai sužinojau jau tik grįžęs į Kauną]. Tik jei jau kas man APmokėtų už rašinį, tai tas, manau, pasistengtų ir, kad tas straipsnis pakliūtų ne tik į “Romualdo Matelio rašinukus“, bet bent jau ir į respublikinę spaudą. Gi, sakykime, jūsų miestelėnas R.Sadauskas-Kvietkevičius, savo nuomones, kurios, o kas čia žino, gal būt įtakojamos iš šalies, jei jau skelbia pas save bloge – http://druskininkunaujienos.blogspot.com/, tai tą patį perrašo ir Delfyje http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/rsadauskas-kvietkevicius-po-pirties-ziurejimas-tolygus-geliu-dejimui-ant-tremti-parasais-tvirtinusio-stalinisto-kapo.d?id=60400639
   Taigi, su neslepiamu juoku atsakau jums – mano straipsniuose visada būna mano nuomonė ir APmokesčio man dar niekas niekada nepasiūlė. Liūdžiu, gi tame nebūtų nieko smerktino: skulptoriams sumokama už jų darbą, man gi irgi galėtų apmokėti. 😀

   Atsakyti

 5. Dar nei nesuspėjau paruošti atsakymo skulptoriui Antanui Balkei, o mane pagerbė tiesos.lt redakcija: –>> http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/visuomenininkas-romualdas-matelis-meras-malinauskas-ima-patikti Atvirai pasakius, šiuo straipsniu esu visai patenkintas, nes jame nematau nieko įžeidžiančio, na, gal išskyrus tai, kad jaučiasi tam tikras netikėjimas mano bešališkumu. Šiuo metu, kaip ir dažnai kitu laiku, esu labai užsiėmęs teisminiais darbais, todėl platesnę nuomonę, kaip ir atsakymą ponui A.Balkei, parašysiu vėliau. Gi nieko degančio čia nėra ar ne? 😀

  Atsakyti

 6. Posted by Antanas on 2013.01.17 at 23:10

  gerb. Romualdai,
  gal ir nedaug prasmės mūsų pasikalbėjime…. todėl glaustai. Vis tik Jūsų neetišką įtarimą aš paneigiau, o mano neetiškas įtarimas liko atviras: galėjote juk tiesiog pasakyti kaip “nuomonė“ atsidūrė “Mano Druskininkuose“.
  Klystate ir dėl to, kad kažkaip ieškojau užtarimo, tiesiog paprastas kolegų, menininkų solidarumas suveikė.
  Keista ir tai , kad mėgstančiam analizuoti visai nekilo klausimas kodėl buvo nugriauta skulptūra .
  O dėl fasadinės švaros ir sniego valymo, tai šį argumentą laikau paviršutinišku ir primityviu, kai pagal tai vertinama valdžia: paprastai atsakau, kad Baltarusijoje šiuo požiūriu dar geriau, nekalbant jau apie tvarkas karinės sistemos teritorijoje.
  Jeigu pavyktų rasti 10 min. tai kai kurie dalykai šia tema padėlioti 2013 m.sausio 4-11 d „ Druskonyje“ , (8,9 puslapiai). http://www.druskonis.lt/beta/pdf/dr-1302.pdf
  Sėkmės

  Atsakyti

  • Su įdomumu perskaičiau siūlomą straipsnį. Malonu buvo pamatyti ir Jūsų foto, kurioje man kiek primenate jaunystės studijų metu buvusį mano dekaną Makalauską. Kadangi esu truputį ragavęs psichologijos mokslų, pabandžiau susidaryti tam tikrą viziją apie Jus… Ir galiu pasakyti, jog mano manymu esate labai veržlus ir ryžtingas žmogus. Tai šaunu, tas jaučiasi ir iš interviu peržiūrėtam laikraščiui.
   Tuo pačiu noriu sutikti su Jūsų nuomone, kad prasmės šioje diskusijoje tikrai nedaug, tačiau kartais visai miela pabendrauti ir jos neieškant. Šiek tiek pabendrauti, ką, regis, ir padarėme. Tad baigdamas galiu pasakyti tik tiek: aš lieku prie nuomonės, kad mažų mažiausiai čia veikia aštrios ambicijos. Netikiu, kad Jums nelabai svarbu miesto tvarka ir išvaizda, bet gi, kai patiri tam tikrą nuoskaudą, tada atsiranda natūralus noras viską kas gero neigti. Taip jau būna…
   Gerų kūrybinių polėkių linkiu Jums ir neeikvokite nervų, nes jie labai mums visiems reikalingi. Sėkmės.

   p.s. Dar prisiminiau praleistą sakinį dėl neetiško įtarimo, neva likusio atviru. Aš irgi paneigiu, kad rašiau savo straipsnelius turėdamas kokį nors kitokį siekį, nei norą išreikšti savo pašalietišką žvilgsnį į man nepatikusį intelektualų parašų surinkimą. Bet visada manau, kad teisintis reikia tik tada, kai bent jau širdyje jautiesi kažkuom nusidėjęs. O aš jaučiuosi puikiai, tad ir pulti įrodinėti savo nekaltumo, tikrai nematau prasmės.

   Atsakyti

 7. […] mano pažintis su Nagliu turėjo ir nelygumų. Mudu nesutarėme dėl Druskininkų mero elgesio A.Balkės skulptūros „Legenda“ atžvilgiu. Bet tai gal ir suprantama: aš realistas ir ne „prie meno“, todėl man visada kur […]

  Atsakyti

 8. Posted by Pilietė iš Druskininkų on 2023.03.01 at 15:20

  Nugriaukim Gedimino pilį su visu kalnu, nes kalnas dėvisi. Gal išmeskim Saukos paveikslus, nes iš mados tas stilius išėjo. Ponuli, jūs nesat girdėjęs apie meno kūrinių išliekamąją vertę, dėl kurios juos reikia saugoti? Nesat girdėjęs apie apie demokratijos principus XXI amžiuje, kai atsiklausiant visuomenės panaudojamos visuomenės informavimo priemonės, feisbukai, tai yra, priimant tokius sprendimus reikėtų pasitarti su ta “liaudimi“, kuriai “menas priklauso“? Praėjo dešimtmetis ir šitas Balkės kūrinys, tiesąsakant, išsiaugino memorialinę ir simbolinę vertę už tai, kad tai yra demokratijos ardymo ir totalitarizmo liudytojas Druskininkuose, ir visi praeidami pro kūrinio buvusią vietą tai prisimena. Joks meras, jokia valdžia, gera ar bloga, taip nesielgia su skulptorių kūriniais, tik Malinauskas.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: