R.Matelis: Nepriimti gamtos dovanų – nedovanotina klaida. Apie skalūnines dujas

Gaz balionas220p

Kartais atsiranda tokių kvailų diskusijų, į kurias labai nesinorėtų įsijungti. Nes jos paprasčiausiai alina. Jaučiasi, kad tavo oponentas ne diskutuoja, o dirba. Ir dirba už solidų atlygį, tad, kai pagalvoji, o kam gi tau kištis į tokias, atseit, diskusijas? Deja, bet tokios temos, dažnai būna labai rizikingos. Rizikingos visai mūsų tautai arba Lietuvai apskritai. Jose, be jokios abejonės, kaip ir šaltojo karo laikais, susigrumia Rytai ir Vakarai, o mes, tie, kurie bandome vadovautis tik savo sąžine, norim to ar nenorime, tampame eilinėmis pieškomis šioje be galo didelėje šachmatų lentoje.

Ne, jokiu būdu nenoriu, o ir negaliu apkaltinti parsidavimu už pinigus visų tų, kurie pakankamai aktyviai pasisako prieš skalūninių dujų išgavimą Lietuvoje. Tikriausiai 4/5 iš jų, nuoširdžiai patiklūs žmonės, todėl jau žengia paskui tuos slaptuosius profesionalus, kurių užduotis Lietuvą ir ateityje palikti paprasčiausia bomže gausiame pasaulio valstybių sąraše.

Būdamas tikrai visa širdimi atsidavęs savo tautai, jos istorinės šlovės puslapiams ir viltims į šviesią ateitį, aš visada gyvenime viską stebiu tarsi bešališkai, tarsi nepriklausyčiau niekam, o visa kas vyksta aplink mane, matyčiau per televizijos ekraną. Taip kur kas lengviau rasti tiesą, o tada jau ir susiformuoti savo nuomonę. Tokiu metodu stebiu mane supantį pasaulį jau didžiąją savo gyvenimo dalį, todėl savo liūdesiui, esu jau seniai priėjęs išvados, kad dauguma mane supančių žmonių paprasčiausiai nenori mąstyti ir visada mieliau renkasi svetimą, eksportuotą nuomonę, kurios priėmimą kaip savą sąlygoja paprasčiausiai primityvūs kriterijai: va tas ar anas labai turtingas, reiškia už mane žymiai protingesnis, reiškia jo tai jau neapgausi, o jo nuomonė yra teisingiausia.

Dujos yra giliau už vandenį

Bet ne apie motyvus sėdau rašyti šį kartą. Ir ne mane supančius žmones aptarinėti. Manau, kad ilgiau tylėti nebegaliu, nes absurdo nuostatos, kurios jau “įsodintos“ daugeliui tautiečių mūsų galimai turimų skalūninių dujų klausimu, tampa pavojingomis visiems mums. Patikėk, mielas skaitytojau, vandenį, kaip ir tu, geriu ir aš. Ir geriu jį tokį pat švarų, nors niekada nepirkau jokių vandens filtrų ir nesiruošiu to daryti ateityje. Tegul filtrai lieka lengvatikiams ir tiems, kurie iš to užsidirba didelius pinigus. O man rūpi tie, kurie arba jau tapo benamiais, arba artimoje ateityje gali nepelnytai papildyti jų gretas. Nes nekontroliuojamos mūsų šildymo kainos veda mus tik šia ir ne jokia kita kryptimi. O pasipriešinti tokiai padėčiai, bent iki šiandiena nelabai ir galėjome. Nes esame plikablauzdžiai [teatleidžia man tie, kurie save laiko bent jau pasiturinčiais], žmonės, neturintys nei savo aukso klodų, nei deimantų, nei jokių kitų naudingųjų iškasenų. Maža to, skirtingai nuo kokio nors po palme nuolat snaudžiančio afrikiečio, kuriam pati gamta laikas nuo laiko iš medžio viršūnės numeta kokį nors ananasą ar kokosą, mes neturime ir gausiai augmenijai palankaus klimato. Nuo išnykimo mus tegelbėja viena  adaptacija, kurios pasekmėje net ir per trumpą vasarą mūsų valstiečiai sugeba užauginti šiokį tokį daržovių ir grūdinių kultūrų derlių. Ne tik sau, bet ir mums, broliams iš miestų. Na ir dar kokį paršiuką ar karvytę užaugina. Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje, kai atsivėrė valstybių sienos ir jos įveikiamos lėktuvais, o ne raišu arkliuku, pinigų srautai keliauja nepalyginamai greičiau, o mus, nuolatinius biedniokus [nekalbu apie atskiras personas – išimtis iš taisyklių] vis labiau į neviltį varo jau vien vaizdai, stebint tegul ir eilinius vakarų turistus, ką jau bekalbėti apie magnatus iš stambių vakarų korporacijų… gaz ugnis37

Ir tikrai nesuklysiu, kad ir mes norime gyventi padoriai, naudotis tokiomis galimybėmis, kurias paprastai turi bet kuris civilizuoto pasaulio atstovas. Ne kas kita, o būtent ši priežastis jau baigia sunaikinti visą mūsų tautą, kuri ieškodama geresnio gyvenimo, ko blogo visam laikui išsiblaškė po geresnį pasaulį. Mes galime save apgaudinėti teiginiais, kad dauguma jų sugrįš, galime dumti patys sau akis, tvirtindami, kad dauguma iš jų bėgo nuo mirties iš bado, tačiau pagrindinė masė išvyko ne dėl tokios jaudinančios priežasties – paprasčiausiai, jie, kaip ir visi normalūs žmonės, norėjo gyventi geriau, o to noro įgyvendinimui, jiems ir ryžto pakako.

Nors nesu pavyzdingas krikščionis, o greičiau tik formalus katalikas, vis tik tikiu į jėgas, kurios sukūrė žmoniją ir gal būt net kartkartėmis pakoreguoja mūsų gyvenimus. Todėl manau, kad Kūrėjas galimai nutarė pametėti mums gelbėjimosi ratą: atvedė prie žinios, kad ir mūsų, ne tik išrinktųjų žemės gelmės turi didžiąją išsigelbėjimo paslaptį – skalūnines dujas arba naftą. Tačiau nenorėkime, kad jis už mus ją ir išgavinėti imtų. Toliau eilė jau mūsų proto ir darbo vienybei, tačiau čia pat piestu stojasi ir kitos jėgos. Tai tos jėgos, kurios bijo prarasti iki šiol turėtą menkavertį vergą, kuris va, – ėmė grasinti tapti tokiu pačiu kaip ir jie. Suprantama, tokia padėtis negali tenkinti tų, kurie manosi visam laikui esantys aukštesni visa savo esybe. Kitaip niekaip nepaaiškinama kova už skalūninio aukso palikimą žemės gelmėse.

Kaip atpažinti tuos, kurie klysta natūraliai, patys prieš savo valią ir kaip tuos, kurie „ardosi“ pagal užsakymą? Tikslaus atsakymo nežinau, o rašydamas netiksliai, galėčiau nepelnytai įskaudinti gerus žmones. Todėl susilaikysiu nuo tokių rekomendacijų ir aprašysiu tik atskirus antiskalūnininkų mėtomų „argumentų“ požymius. Visų pirma reikia atkreipti dėmesį į tai, kad į šią kovą suplakta du skirtingi dalykai: galimybė Lietuvai įgauti didelį energetinį, o reiškia ir politinį nepriklausomumą ir kai kurių valdžios atstovų pastangas atiduoti dujų gavybą Lietuvoje amerikiečių kompanijai „Chevron“. Atkreipkite dėmesį – dar nėra jokio kontrakto su šia kompanija, o norint gąsdinti tautiečius, kai kuriuose straipsniuose jau rašoma, kad tai kompanija „Chevron Lietuva“! Tikrai meistriška manipuliacija žmonių jausmais. Ir platinama egzistuojanti ir gal net visai šviežiai sukurta medžiaga apie tos kompanijos antžmogiškumą iš viso pasaulio. Bet palaukite – o ko gi verta tokia medžiaga? Man regis, tik surūdijusio skatiko. Ji teparodo, kad pasaulyje yra nemažai vietų, kur žmonės gyvena tikrai demokratinėmis sąlygomis ir turi teisę laisvai reikšti savo mintis, net jei jos menkavertės arba atstovauja tik kažkokios grupelės asmeninius interesus. Pažvelkime į Lietuvą… Klonio gatvės tragedija sutraukė didžiąją dalį tautos. Ir net savotiškai neformaliai ją suvienijo. Tačiau ne tokia jau maža garsiakalbių grupelė nuolatos atakuoja vieningus kovotojus už D.K. laimingą vaikystę. Ir jie rašo straipsnius, ruošia klipus, kuria internetinius tinklapius. Jokia paslaptis, kad analogiškai elgiamasi ir kitose pasaulio šalyse. Ir ne tik pedofilijos atvejais, bet ir kovojant prieš finansinius konkurentus. Ten, kur sukasi dideli pinigai, jokia problema pasisamdyti režisierių ir sukurti „meninį“ klipą, kurio paskirtis atbaidyti žmones nuo vienos ar kitos kompanijos. Tai daroma jau seniai, o tokie filmai, kai jie nebetenka prasmės duotojoje šalyje, eksportuojami į kitas pasaulio dalis. Pasiekia jie ir Lietuvą. Taigi kas gali paneigti, kad didžioji dalis nuo „Chevron“ tolyn bloškiančių filmų tėra viešųjų ryšių nešvarūs darbai?

Bet tiek to, nežinau nieko apie tą „Chevron“, todėl negaliu jos nei pulti, nei ginti. Gal gi ir tikrai ji labai negera kompanija. Man ji tiesiog neįdomi, nes ir aš jos jokiu būdu nenoriu įsileisti į Lietuvą. Bet tai jokiu būdu nereiškia, kad aš išdrįsčiau lietuviams pasakyti – likite alkani ir sušalę, bet turimų žemės turtų nelieskite. Ir nebandykite gyventi normaliai, nes esate iš aukščiau numatyta kaip pažemintųjų tauta. Ne, mes esame pilnavertė tauta ir turime gyventi taip, kaip ir dauguma pasaulio civilizuotų žmonių. Tačiau kai tai rašau įvairiose laiškų grupėse, jų antiskalūniniai aktyvistai nei nenori girdėti tokių teiginių. Jų devizas vienas – Lietuva turi gyventi be savo energetinių šaltinių, kas reiškia, kad ji turi būti amžina išmaldų prašytoja. Aš su tuo nesutinku.

Nors jau eilę metų turime vis naujas, abejotino patikimumo ir savarankiškumo valdžias, tai nėra joks pagrindas manyti, kad ir ši, šiandieninė yra neįgali tautos klausimus spręsti protingai ir teisingai. Savaime suprantama, tautos patariamasis balsas reikalingas kiekvienai valdžiai, tačiau kaip bus toliau, jei kažkas manipuliuodamas tuo tautos balsu, jį siekia padaryti apgailėtiną? Aš be galo džiaugčiausi, jei ryt Vilniuje vyksiančio mitingo metu būtų kalbama apie tai, kad į Lietuvą nereikia įsileisti „Chevron“. Ir nors ką tik rašiau, kad nežinau ar ši kompanija gera ar bloga, vis tiek manau, kad jos įsileisti čia nereikia. Lietuva yra Valstybė, o ne kokia nors Lauručių kaimo seniūnaitija. Mes neprivalome žvalgytis nei į vieną užsienio valstybę, nes turime savas galvas, savus protus ir… veikimui laisvas rankas. Nors, suprantama, visada naudinga matyti ir tai, kas vyksta užsienyje. Tegul man kalba kas ką nori apie Norvegiją ir jos išgaunamus žemės turtus, tačiau aš esu tikras, kad ten žmonės laimingi, kad jų gelmių auksas realizuojamas. Ir tai įrodo ne tik tai, kad bene kas ketvirtas tautietis emigruoja būtent į šią šalį. Pagrindiniu to rodikliu norėčiau laikyti tą faktą, kad Norvegija iki šiol nėra Europos sąjungos šalis. Ką tai parodo? Ogi tai, kad ji finansiškai apsirūpinusi taip puikiai, kad jungimasis į Europos struktūras jai būtų vien nuostolis. Gaz objekt ctures-2

Bet nepulsiu propaguoti šios skandinavų šalies, nes man ji vis tiek nėra joks idealas. Jau vien dėl šalto klimato aš niekada nenorėčiau gyventi šiaurėje. O ir vargu ar jų pasirinktas kelias naftos išgavimo erdvėje pats teisingiausias. Spėju, kad ne. Spėju, kad ir jiems savo laiku koją pakišo skubėjimas. Rusai turi gerą patarlę: „поспешиш – людей несмешиш [Jei pernelyg skubėsi – tai tik žmones prajuokinsi]“. Mes kartą jau prajuokinome. Kalbu apie laiką, kai Gedimino Vagnoriaus vyriausybė skubėjo išpardavinėti visą iš TSRS perimtą turtą ir tai darė arba nepragalvojusi visų įmanomų situacijų. Būtų liūdna jei taip pasielgtų ir dabartinė valdžia, tačiau tikėkimės, kad patirties jai pakanka.

Link ko suku? Ogi link visai paprastos ir nesudėtingos išeities. Mes neturime įsileisti užsienio kompanijų skalūninių dujų išgavimui. Mes turime kurti savo valstybinę kompaniją, kuri pradės eksploatuoti mūsų skalūnines dujas. Ir nereikia baidytis žodžio VALSTYBINĘ. Šių dujų gavyba tokia pat svarbi kaip ir pensija, sveikatos apsauga ar kitos valstybės garantijos, teikiamos kiekvienam be išimties žmogui. Tai strateginė mūsų valstybės sritis, todėl turi būti valstybės rankose. Ir valstybė čia turi būti ne mažiau ryžtinga, kaip ir karinės intervencijos atveju. Mitingai uždrausti dujų gavybą Lietuvoje yra absurdiški, o į juos rinksis daugumoje tie, kurie nutolę nuo savarankiško mąstymo. Ir jų teiginiai apie iš lietuvių atimamą geriamąjį vandenį yra nei juokingi, nei brandūs. Lietuva, visų pirma, jau mažai geria gruntinį vandenį – šuliniai eksploatuojami vis mažesnėje vienkiemių dalyje, o vandentiekiai naudoja upių vandenį, kurį valo ir tiekia mums. Tačiau tai, suprantama, nėra argumentas, jei manytume, kad požeminiai vandenys po Lietuva iš tiesų taps nuodingi. Bet netaps, tai nei teoriškai nėra įmanoma. Žinoma, tam tikra teritorija, tam tikram laikui užsiteršti gali. Gali ir šuliniai tam tikram laikui tapti nebeeksploatuotini, tačiau turint tinkamą technologijų kontrolę, tokios avarijos ne labiau tikėtinos, kaip ir lėktuvų kritimas ar traukinių susidūrimas.

Baigdamas šį straipsnį, noriu apibendrinti savo mintis. Teisinga yra kova tiek prieš „Chevroną“, tiek ir prieš bet kurią kitą užsienio korporaciją, kai kalbama apie ilgalaikės eksploatacijos sutarties pasirašymą ir toleruotina gal būtų nebent dalinio dalyvavimo junginys, jokiu būdu iš valstybės rankų neišleidžiant kontrolinio akcijų paketo. O tiesiausias ir teisingiausias kelias būtų sukurti savo, lietuvišką dujų gavybos įmonę į ją pasitelkiant įgudusius užsienio specialistus. Jei jau Andriaus Kubiliaus vyriausybė sugebėjo milijonus pažerti kažkokiam šveicarų bankų administravimo „genijui“, tai šiai sričiai specialistams gailėti gero atlygio nevaliaGaz objekt 15_4 Ir tada užvesime nuosavą ir galingą gavybos mašiną, kas neabejotinai leis atsitiesti Lietuvos žmonėms. O to pasekoje gyventi oriai ir garbingai.

28 responses to this post.

 1. Posted by Laima on 2013.02.25 at 18:25

  nezinau kodel visi galvas pamete del tu skaluniniu duju,bet turbut mazai informacijos randa,kaip jos susidaro ir kaip jos isgaunamos. Yra leidziami specialus chemikalai,kad jos gamintusi; Lietuva – nuostabus zalias gamtos kampelis,pradejus isgavineti nafta ar skalunines dujas turbut ne vienas nesusimasto kas liks is sios mazutes Pabaltijo salies,ar isliks tokia pati grazi salis jau po musu ateinancioms kartoms ar paliks kaip dykyne prie Pripetes su juoduojanciais medziais-vaiduokliais?

  Atsakyti

  • Laima, kokius chemikalus į kur leidžia? Naujausias anekdotas čia? Ir dar… Kas jums svarbiau – Lietuvos grožis ar gyvybė jame? Lietuva gyvenamas kraštas. Be to šaltas kraštas. Todėl čia žmonės sunkiai užsiaugina ir maistą ir sunkiai sušyla gūdžiomis žiemos naktimis. Gal geriau grožėkimės Antarktida, o Lietuvą paverskime gyventi tinkama valstybe?

   Atsakyti

   • Posted by Pilietė on 2013.02.26 at 19:33

    Nežinančiam apie skalūninių dujų išgavimo technologijas, Laimos žodžiai atrodo anekdotas. O tas Jūsų vadinamas “anekdotas“ toks: į gręžinį pumpuojama apie 60 tūkst. kub. metrų tirpalo, kuriame yra apie 200 pavadinimų cheminių medžiagų. Dėl gelmėse vykstančios reakcijos išsiskiria dujos, kurios surenkamos. Maždaug pusė į gelmes suleisto tirpalo vėliau iškeliama į paviršių ir pilama į plėvele išklotus baseinus, kurie virsta mirties baseinais. Tokių “mirties“ zonų amerikonai paliko ir pačioje Amerikoje, ir Afrikoje, ir kituose kraštuose. Tokia nusikalstama veikla buvo vykdoma beveik negyvenamose teritorijose. O pas mus? Ne be priežasties tokią veiklą uždraudžia vis daugiau valstybių. Lietuva gi, kaip visada, turtus atiduoda svetimiems, o sau lieka tik tarša. Manote, dujų kaina sumažės. Naivuoliai, amerikonas ateina daryti biznio, o ne labdaros. O mūsų valdžia viską atiduoda ir dar atsiprašo, kad gal per mažai.
    O tu manai, kad gelmėse yra grynų dujų telkiniai ir tereikia tik prasigręžti ir pasiimti? Deja…

   • Johnsonasai, ką tik įkėliau vaizdingesnę schemą į šios straipsnio tekstinę dalį.

 2. Posted by Pilietė on 2013.02.25 at 19:20

  Štai ir pasirodė Matelio “gilio žinios“ apie mūsų žemės gelmes. Pirmiausia gerb. straipsnio autorių prašyčiau įsidėmėti visam amžiui: Lietuva – viena iš nedaugelio pasaulio šalių, geriamojo vandens gamybai naudojanti tik požeminį vandenį. Jo ištekliai slypi iki 400 m. gylyje. Mineralinis vanduo išgaunamas iš dar gilesnių sluoksnių. Ne šuliniams kyla pavojus (nors kas žino ir dėl jų), bet žemės gelmėse esantiems gėlo ir mineralinio vandens ištekliams. Vandeningiausias (Permo) geologinis sluoksnis prasideda pajūryje ir apima beveik visą Žemaitiją (iki Mažeikių, Telšių, Kelmės). Lietuva nenaudoja geriamojo vandens gamybai nei upių, nei ežerų, nei jūros vandens. Nedidelė išimtis yrak Klaipėdoje, kur požeminio vandens ištekliai papildomi Vilhelmo kanalo vandeniu. Tad nereikia klaidinti žmonių.
  Lenkai pirmiausiai sutvarkė teisės aktus, susijusius su šia veikla, atskyrė žvalgybą nuo
  gavybos, reglamentavo aplinkosauginius įstatymus, atliekų tvarkymą,
  požeminio vandens apsaugą, kompensavo tvarką gyventojams už sugadintas
  drenažo sistemas, užterštą žemę, vandenį ir t.t. Esant dabartinei įstatyminei bazei, pigias dujas turėsime taip pat, kaip ir “pigų“ benziną. Juk turime ir naftos, ir perdirbimo įmonę… Tačiau viskas atiduota užsieniui. Taip ir su dujomis. Juk parengta sutartis 30 metų eksploatuoti mūsų žemės turtą, o dujos bus pardavinėjamos rinkos kainomis.
  Mums liks tik tarša. Net Europa stabdo skalūninių dujų aferą, kol nesutvarkyta įstatyminė bazė. Argumentų tiek daug, kad net Kubilius nutilo, pripažinęs, kad teisės aktų nėra.
  Mateliui pritariu tame, kad dujų išteklius turi eksploatuoti valstybinė įmonė. Mums jau gana korupcinių susitarimų ir mūsų turto parceliavimo.
  Tad ir pradėkim iš eilės: 1. tinkama įstatyminė bazė, 2. gamtos apsauga, 3. atliekų tvarkymas, 4. tinkamas atsiradusių nuostolių kompensavimas, 5. aiški nauda valstybei.

  Atsakyti

  • Skaitydamas pirmąją jūsų komentaro dalį pamaniau, kad neišgirdote to, ką teigiu. tačiau pabaigoje pamačiau, kad vis tik girdėjote. Todėl labai liūdna, kad visi skalūninių dujų priešininkai tyli gyventojų negebėjimo apsišildyti klausimu. Ar jums neatrodo, kad esant dabartinėms eksportuojamų naftos ir dujų kainų pasekmėje mes jau netekome daugelio gyventojų?
   O kas liečia įstatymines bazes, aš pilnai sutinku su nuomone, kad Lietuva privalo griežtai reglamentuoti kiekvieną geriamo vandens klausimą. Todėl ir priskiriu vandens tiekimą strateginės svarbos klausimams.
   Sakote upės vanduo nebenaudojamas? Na nesiginčysiu. Vis tik turiu pastebėti, kad I aukštosios mokyklos kursą baigiau studijuodamas vandentiekio specialybę ir tik vėliau perėjau į ekonomiką. O mano laiku Kauno vanduo buvo ruošiamas iš Neries. Kleboniškyje ant kranto. Ten net praktiką atlikau. Dabar, pasigilinęs į Geriamo vandens įstatymą, matau jame ir tokią eilutę: “Pagrindinis geriamojo vandens šaltinis yra požeminis vanduo. Išimtiniais atvejais geriamajam vandeniui ruošti gali būti naudojamas paviršinių telkinių vanduo“ ->> http://www.istatymas.lt/istatymai/geriamojo_vandens_istatymas.htm kas rodo, kad ir paviršiniai vandenys gali būti naudojami geriamam vandeniui.

   Atsakyti

   • Posted by Pilietė on 2013.02.26 at 20:11

    Taip, sovietmečiu Kaune buvo pastatyta geriamojo vandens ruošimui spindulinė vandens ėmykla iš Nemuno (Petrašiūnuose), tačiau sumažėjus vandens poreikiui, ji taip ir nebuvo pradėta eksploatuoti, nes pakako požeminio vandens. O Kleboniškyje bent jau dabar tikrai nėra geriamojo vandens vandenvietės, eksploatuojančios Neries vandenį. Kaip jau sakiau, vienintelė – Klaipėdoje.Jūs cituojate geriamojo vandens įstatymą. Taip vanduo gali būti ruošiamas ir iš paviršinio, ir iš gruntinio, tačiau Lietuva turi pakankamai požeminio, nuo paviršinės taršos gerai apsaugoto, vandens.
    Jūs kalbate apie energetikos kainas? Taip, tai labai svarbu visiems. Tačiau esant dabartiniam valdžios ir teisėsaugos korupcijos lygiui (jų nusikalstamam susivienijimui)ir matant valdžios sprendimus pasirašyti sutartis nesant tinkamos įstatyminės bazės, apie mažesnes energetinių išteklių kainas kalbėti neverta.
    Gerbiamas R.M., protestuotojai kalba apie kitus energijos šaltinius, tik valdžia nenori girdėti. Tai – geoterminė šiluma ir biokuras. O ką daro korumpuota valdžia? Įstatymais riboja geoterminės šilumos gamybą. Pastatė Klaipėdoje šiukšlių deginimo monstrą ir sustabdė geoterminės šilumos supirkimą net 6 mėn. per metus. Štai taip proteguojamos užsienio kompanijos, o savi žlugdomi. Kodėl nevystoma biokuro jėgainių statyba? Lietuvoje biokurogalima pagaminti labai daug, tuo pačiu ir darbo vietų atsirastų. Štai šitie energetikos šaltiniai darytų Lietuvą nepriklausomą nuo rytų. Tad kodėl taip įnirtingai stabdoma?

   • Ką tik perskaičiau abu Jūsų šiandieninius komentarus ir į juos atsakysiu bendrai, vienu rašymu. Mano pozicija, kad mes neturime atsisakyti savo gelmių turtų, jokiu būdu nereiškia, kad aš palankiai žiūriu į tai, ką suminėjote apie bioenergetiką ir įvairius atsinaujinančius šaltinius. Taip, korupciją yra mūsų tautos tragedija, o bet kokios neLUKOILinės energetikos žlugdymas yra ne tik Lietuvos gėda, bet ir nusikaltimas prieš visą tautą plius mūsų visų genocido sudėtinė dalis. Tačiau mano įsitikinimu, nėra nieko blogesnio, kai tauta suplaka visas turimas bėdas į vieną, nes tokia padėtis tik džiugina oligarchus, o mes tarpusavyje imame ne tik nesuprasti vienas kito, bet dar ir kibirkščiuoti.
    Vis tik atsinaujinanti energetika, nors ir labai pageidautina, ji nebūtų išeitis transportui, t.y. dar greitai ji nepajėgs pilnavertiškai “aptarnauti“ mums taip reikalingo ir svarbaus transporto. O dujos automobiliuose jau tapo kasdienybe. Todėl sprendžiant namų šildymą, turime lygiagrečiai galvoti ir apie transportą. Nes vieną dieną, net jei ir atpigs butų/namų šildymas, gali nenormaliai pabrangti važiavimas. O tai ne šiaip sau pasivažinėjimas. Transporto išlaidos įkalkuliuotos gi visame kame, pradedant duona, pienu ar kiaušiniais ir baigiant namų statyba ir mūsų atostogomis. Todėl aš linkęs galvoti apie viską lygiagrečiai. Ir, kaip matau, mano privačios mintys kartais kai ką ir ima piktinti.

 3. Posted by Aronas on 2013.02.25 at 19:47

  Kokie visi specialistai, net baisu, tai turi spresti specialistai ir mokslininkai, o svarbiausia, kad nebūtų korupcijos ir susitarimu už žmonių nugarų!

  Atsakyti

  • Tikrai baisu. Ypač kai viena ausimi išgirdę suinteresuotų klanų užsakomuosius tekstus, visi darniai skuba… iš esmės griauti Lietuvos perspektyvą… Belieka tikėtis, kad tokių “specialistų“ pastangos bus deramai valstybės vadų įvertintos: tinkamai sureguliuoti teisiniai aktai ir komercinė šio reikalo pusė, paliekant dujų gavybą Lietuvos valstybei

   Atsakyti

 4. Skaityojams gal bus įdomu paskaityti ir šį šaltinį http://www.statyk.eu/aplinka/vanduo/item/75-vanduo-%E2%80%93-gyvyb%C4%97s-%C5%A1altinis-kurio-taupyti-lietuviai-neprivalo.html iš kurio akivaizdu, kad vandnes situacija nėra bloga ir ji pakankamai nesunkiai valdoma.

  Atsakyti

 5. Posted by Audronis on 2013.02.25 at 20:26

  Šį kartą gerb. Matelis teisus tik iš dalies. Taip, Lietuvos gamtinius išteklius (taipo-gi ir naftą) turi eksploatuoti valstybinės kompanijos. Taip, turime naudoti savo turimus išteklius. Bet dėl skalūnų situacija kol kas kitokia. Ji, mano nuomone, neblogai aprašyta straipsnyje: http://www.akcentai.info/index.php/duju-zeme/item/81-skalunines-veidmainystes . Jį apibendrinant galima teigti: Lietuva neturi atitinkamos teisinės bazės, reglamentuojančio skalūnų dujų (ir naftos) išgavimą. Niekas neprivers Ševrono dujas Lietuvai parduoti pigiau nei rinkos kaina. Be to, kol kas, skalūnų dujų išgavimo technologijos naudoja nuodingas chemines medžiagas, galinčias užteršti gruntinį vandenį. Jos pridedamos į vandenį, kuris, esant dideliam slėgiui, pumpuojamas į gręžinį vykdant hidraulinį plėšymą. Taigi, reziumuojant, skalūnų dujoms kol kas laikas dar neatėjo.

  Atsakyti

 6. Posted by Jolita on 2013.02.25 at 20:49

  Šia tema net nesinori diskutuot…Priimti gamtos dovanas galima, bet aš iš šių dovanų priimu vandenį – švarų, neužterštą Chevrono chemija… Mes vandens išteklių turim daug, kiek nei viena Europos valstybė ir tai yra didžiausias mūsų turtas kuriuo galbūt kada nors galėsim disponuot….Ištekliai vandens visur tragiškai mažėja ir manyčiau Lietuvėlė iš jo ateity galės gerai užsidirbt. O skalūninės dujos – išvis neaišku kiek iš jų turėtume realios naudos, galimai kokiam dešimtmečiui pasak kai kurių specialistų, o žala būtų padaryta šimtmečiams…. Neesu visiškai prieš nusiteikusi prieš šį energijos šaltinį, bet kaip daugelis išsivysčiusių šalių, gal palaukim ne tokių kenksmingų šių dujų išgavimo technologijų…..Daug šia tema skaičiau, domėjausi įvairiausiom mokslininkų nuomonėm, bet šiuo metu esu kategoriškai prieš šių dujų išgavimą ir Chevrono galimybes žvalgyti/LOBTI iš mūsų gamtos turtų….

  Atsakyti

 7. Romualdai, Romualdai…Mielas Mateli…Jūs klausiate: “Kaip atpažinti tuos, kurie klysta natūraliai, patys prieš savo valią ir kaip tuos, kurie „ardosi“ pagal užsakymą?“ Vien jūsų atsakymas Laimai apie “švarias technologijas“ sudeda visus taškus. Ką jau bekalbėti apie geriamą upių vandenį…Tikrai išsklaidėte visas mano abejones ir rimtai mane įtikinote nepagailėti kelių šimtų litų ir rytoj vykti į Vilnių ir visiškai užtikrintai pareikalauti tautinei – tarptautinei mafijai patraukti dumblinas rankas nuo didžiausio mūsų turto – švarios Lietuvos gamtos…

  Atsakyti

 8. Posted by Henrikas on 2013.02.26 at 06:52

  Ponas Mateli. Klausimai:
  1. Ar šiuo metu egzistuoja saugios, neteršiančios gamtos skalūnų dujų išgavimo technologijos?
  2. Jeigu jos egzistuoja, tai ar prasiskolinusi Lietuvos valdžia bus pajėgi jas įgyvendinti?
  3. Ar neverta palikti tuos skalūnus ramybėje ir sutelkti dėmesį į atsinaujinančius energijos šaltinius?

  Atsakyti

 9. Posted by Romas on 2013.02.26 at 12:02

  Ponas Romualdai, manau, kad geriau “suvalgyti“ kitų gamtos turtus, o paskui savo. Skalūninės dujos tegul lieka ateities kartoms…….

  Atsakyti

  • Jūs didelis optimistas. 🙂 Mano akimis žiūrint į gyvenimą, “kitų gamtos turtus“ vis daugiau lietuvių “valgo“ kitose šalyse. O tai neduoda jokio pagrindo manyti, kad Lietuvos ateities kartos bus lietuvių, o ne kokio nors Bangladešo vaikai. Norint užauginti tvirtą savo kartą, tam reikia jau šiandiena turėti tvirtą savo žmonių materialinį pagrindą. Čia labai tinka ir ta sparnuotoji frazė, kad reikia gyventi čia ir dabar.

   Atsakyti

 10. Posted by Nida on 2013.02.26 at 20:31

  Jei ,gerb.Mateli, ir kiti prijaučiantys, manote, kad tikrai nėra alternatyvų šiandien naudojamiems energijos šaltiniams, siūlau nepagailėti laiko ir pažiūrėti šiuos filmus. Gal sulauksime laikų, kai fizikai , kiti susiję mokslininkai , visuomenė išdrįs sakyti tiesą?

  Atsakyti

  • Fantastikos filmus, mieloji Nida, mečiau žiūrėti jau prieš 30 metų. Nepatariu to daryti ir jums. Argi negaila laiko? Bet gal tai jūsų darbas už kurį gaunate jo verta atlygį?
   Šį jūsų valandinį klipuką palieku kaip pavyzdį mąstantiems žmonėms į ką nereikėtų kreipti jokio dėmesio, nes jis prisodrintas ir fantastikos ir paprasčiausio žmonių kvailinimo, naudojant įtaigius metodus. Bet ateityje tokius komentarus tiesiog trinsiu.

   O jums – gerbiamoji Nida – užduosiu jokiu būdu ne retorinį klausimą: KODĖL GI JŪS, ŽINODAMA, KAD ENERGIJĄ GALIMA PASIGAMINTI IŠ NIEKO, GAIŠTATE LAIKĄ RAŠINĖDAMA MANO TINKLAPYJE, VIETOJE TO, KAD PRADĖTUMĖTE KAUPTI IŠ NIEKUR ATSIRANDANČIĄ ENERGIJĄ IR JA APDALINTUMĖTE BENT JAU LIETUVIŲ TAUTĄ? Gi pirmyn, veikite. Būsite verta ne vienos, o visų likusių Nobelio premijų.
   p.s. O antroji jūsų nuoroda jau visai kitokia. Ten rodomame filme keliamos realios hipotezės apie galimus ateivius, apie pasaulio sukūrimą ir pan. Supraskite, moksliniai mūsų esybės tyrimai visada verti dėmesio, bet juos sumaišius su mėšlu, kurio esmė – nukreipti žmonių dėmesį nuo realių jų išgyvenimo šioje planetoje, faktorių, gauname ne ką kitą, o mėšlą kvadrate.

   Atsakyti

 11. Posted by Nida on 2013.02.26 at 20:37

  Šis filmas informatyvesnis.Alternatyvos yra, bet kai kam tai nenaudinga.
  http://www.bhaktijoga.lt/node/1114

  Atsakyti

 12. Posted by arvydas damijonaitis on 2013.03.01 at 00:30

  Rusijos spectarnybos pasirūpins, kad praradę tautinį identiteta, gyvi lavonai lietuviškomis pavardėmis, griaus ne tik atominę energetiką prorusiškų refrendumų metu, rinks į valdžią sukčius rusus, bet artimiausiu metu sugriaus pačią lietuvių valstybingumo viziją. Skalūninių dujų tema svarbi Kremliaus chalujams,kurie įš to gyvena. Energetika turi būti rusų imperijos gniaužtuse – argi neaišku,ko siekia rusų spec. tarnybos Lietuvėlėje? Manau atominės, skalūnų energetikos neigimas – rusų propogandos prioritetai.

  Atsakyti

 13. Posted by Algirdas on 2013.03.04 at 12:50

  Prie ko čia rusai? Kalba eina apie amerikiečių kampanija, kuri ruošiasi pasipelnyti iš Lietuvos. Taip, čia puikus klimatas, visi keturi metų laikai, žiemą šalta. O ką, Suomijoje šilčiau? Ten, beje, tų skalūnų ko gero 10 kartų daugiau, bet niekas nesirengia jų “išiminėti“. Puikiausiai naudojasi rusų dujomis ir moka popiergaliais.

  Atsakyti

  • Ponas Algirdai, kažkaip, matyt, ne viską pragalvojau kurdamas šį savo tinklapį. Neparašiau, kad kai kuriose temose oligarchai ir magnatai pas mane nepageidaujami. Ir ne todėl, kad jų paranojiškai nemėgčiau, o todėl, kad iš jų tiesos žodžio nesulauksi.
   O tamsta, atrodo, kaip tik toks ir būsite. Jums pinigai, dėl kurių stygiaus kasdiena pasaulyje iš bado ir šalčio miršta šimtai žmonių – tik popiergaliai.
   Tikriausiai dėl panašios priežasties jums ir su skaitymu prasti reikalai, nes šioje mano temoje kalba apie amerikiečių kompaniją kaip tik visai neina. Kalba eina apie tai, kad lietuviai, turėdami savo naudingąsias iškasenas, jomis privalo naudotis. Dėl vienos paprastos priežasties – kad neišnyktų kaip tauta. Iš bado ir šalčio. taigi bandykite skaityti iš naujo, gal šį kartą pavyks suprasti kas parašyta.

   Atsakyti

   • Posted by Algirdas on 2013.03.04 at 18:11

    kasdiena mirštančius nuo šalčio žmones gali išgelbėti popiergaliai? Sutinku, nes Niujorko benamiai būtent ir atrado, kad pvz., laikraščiai labai gerai apsaugo kojas nuo nušalimo. O šiaip, tai komentaras buvo apie arvydas damijonaitis on komentarą…

 14. Posted by Algimantas on 2014.07.01 at 00:14

  Klaidžiojant R.M. rašinių džiunglėse, man artimiausia sritis GAMTA. Čia nuoširdžiai atpalaidavus mintį nuo agresyvios informacijos galima skirti minutėlę šunelių temai. Gražiai galvoja R.M. Bet jau dėl skalūninių dujų tai ,,atsiprašau,,, kaip sakė Moškė anekdote. Pasaulis, apgyvendintas bukais vartotojais, visgi sugebėjo daug kur uždrausti šią technologiją. Beširdiška ir nekultūringa ginti SHEVRONĄ. Tai yra Gamtos žudymas. Geriau negrįžti prie šios temos. Gaila, bet Romualdas nepakeitė savo nuomonės. Kelis kartus buvau atsivertęs tą tuslapį ir laukiau gerb. R.M. požiūrio evoliucijos. Deja nesulaukiau.
  Pagarbiai
  (Be e.p. adreso nepraeina).

  Atsakyti

  • Matyt neįdėmiai skaitėte. Nes aš nei viena raide neprotegevau SHEVRON’o. Aš pasisakau, kad Lietuva pati savo jėgomis gelbėtų savo gyventojus nuo beprotiškų mokesčių už šilumą, todėl skalūnines dujas išgavinėtų pati. Ir, kad visas pelnas eitų į jos biudžetą.

   Atsakyti

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: