R.Matelis: Palangos savivaldybės direktore. Įsiklausykite [papildyta]

Šį kartą savo skaitytojų netrukdysiu informacija apie piktybinius trukdžius pilnai ir normaliai atstatyti mano nuosavybę. Vietoje to pažvelkime: o gal Palangos administracijos vadovė bent jau labai myli savo miestiečius? Palangiškius? Apie tai, paprasčiausiai tegul byloja kai kurie, paskutinio meto dokumentai. Manau, kad tai leis ne ką blogiau suprasti koks gyvenimas kunkuliuoja šio kurorto užkulisiuose…

Papildyta – 2012-12-06 d.

[apačioje, mėlynai]

Romualdo Matelio ATVIRAS LAIŠKAS

Palangos savivaldybės administracijos direktorei Akvilei KILIJONIENEI

Kaunas,

2012 m. gruodžio 01 d.

Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. priėmė Nutartį Civilinėje byloje Nr. 2S-1780-370/2012, kuria panaikino Palangos miesto apylinkės teismo 2012-05-22 d. Nutartį ir tenkindamas mano interesą ginančios antstolės R.V.  prašymą, paskyrė Jums 1000 lt. baudą mano naudai. Tai teisingas sprendimas, nes skirtingai nei Palangos apylinkės teismo teisėja Liucija PAULAUSKAITĖ, Klaipėdos apygardos Teismas įsigilino į esamą situaciją, tai yra į aplinkybes, į kurias, tarsi į voratinklį, jau eilę metų mane vynioja šiandiena jūsų vadovaujama Palangos savivaldybė, taip galimai tikėdamasi suvaržyti mano teisėtus reikalavimus. Tuo tarpu jūsų pareiga yra priešinga – teisingai atstatyti mano ir mano giminių nuosavybę į visą laisvą žemę.

Tai, kad šiandiena mes turime, pasakysiu liaudiškai – galiojantį denacionalizacijos įstatymą – yra ne jūsų nuopelnas ar malonė, o visos Lietuvos gyventojų pasiekimas. Tame tarpe ir mano, bent jau kaip asmens dalyvavusio visuose, daugiau kaip dvidešimties metų senumo kraupiose išsivadavimo istorijose. Jūsų nuopelno tame, manau – nėra. Jau vien dėl jūsų jauno amžiaus jūs dar negalėjote įnešti kokį nors indėlį į tų dienų išsivaduojamuosius įvykius.

Kai prieš du metus tapote Palangos savivaldybės administracijos direktore, aš asmeniškai užėjau pas jus ir tada, rodės, pakankamai nuoširdaus mūsų pokalbio metu, jus užtikrinau: aš nepretenduoju į nieką kas man nepriklauso, tačiau tai kas priklauso, aš turiu atgauti ir to sieksiu visomis įmanomomis teisėtomis priemonėmis. Berods tada jums nurodžiau ir savo vienintelį minusą: esu „nesusipratęs“ tipas, todėl niekada nedaviau ir neduosiu niekam jokių kyšių… Nežinau ar tada supratote ir ar patikėjote tuo ką sakiau, tačiau aš kalbėjau viską atvirai ir be užuolankų, todėl jei būtumėte norėjusi, būtumėte supratusi.

Nesiimsiu spėlioti kiek esate savarankiška priimti sprendimus šiame poste jums priklausančiais klausimais, tačiau jei pasiryžote tapti direktore, savo pareigas privalote atlikti pilnai ir vadovaudamasi įstatymais, o ne kieno nors privačiais interesais. Priešingu atveju laikytina, kad ne tik neatliekate jums patikėtų darbų, bet ir piktnaudžiaujate savo tarnybine padėtimi. Kad Jūs tęsiate savo pirmtako Valerijaus Kuznecovo [ir dar anksčiau buvusių direktorių] savavaliavimo politiką, akivaizdu ne tik man. Tai, nors ir labai sunkiai, pradėjo suprasti ir teismai. Vis tik šį laišką rašau visų pirma jums, todėl kalbėsiu tik tiek, kiek tai sietina su jūsų veiksmais.

Nežinau kiek turite šešėlinių patarėjų ir kas jums vieną po kitos pakiša „saliamoniškas“ idėjas, tačiau dalinai galiu spėti, kad prie jūsų neteisėtų veiksmų prisideda ir jūsų architektai bei teisininkai. Dar pirmais savo veiklos metais surašėte įsakymą, kurio neatitikimui įstatymams nereikia didelio teisinio išprusimo. Pakanka tik elementarios nuovokos ir bent minimumo administracinio darbo žinių. Tačiau jūs to neparodėte ir 2011 m. birželio 17 d. surašėte direktoriaus įsakymą Nr. A1-515, kuriuo pasikėsinote į 10 arų nuosavybės, priklausančios mano giminei. To iki tol nebuvo išdrįsę net anksčiau dirbusieji administracijos vadovai, t.y. iki šio įsakymo niekas neginčijo galimybės atstatyti nuosavybę į šią žemės dalį. 2011 metų lapkričio 11 d. Klaipėdos Teismas panaikino šį jūsų įsakymą. Jums dėl to pralaimėjimo, tikriausiai mažai „skaudėjo galvą“. Bet ne man. Turėjau begalę vargo ir rūpesčių, kol pasiekiau pelnytą pergalę, o tai, suprantama, padarė atatinkamą poveikį ir mano sveikatai. Bet, sakykime, tiek to ta mano sveikata. Norėjosi, kad pralaimėtos bylos padarytų teisingą poveikį jums, deja, to neatsitiko. Ko gero jau tada reikėjo finansinių nuobaudų. Bet niekas to klausimo nekėlė ir tai, galimai skatino jus tolimesnei savivalei. Tikriausiai todėl ir toliau tęsėte pirmtako Kuznecovo pradėtą pasišaipymo iš piliečių, teismų ir įstatymų politiką ir nevykdėte kito, jau „pražilusio“ 2009 m. balandžio 23 dienos sprendimo, kuris įpareigojo Palangos administraciją kartografinėje medžiagoje pateikti informaciją apie visą laisvą neužstatytą, mano giminės turėtą žemę. Tik vėliau man tapo suprantama kame slypi toks didelis nenoras plane parodyti visą tiesą: man priklausančios žemės kai kurios dalys jau lengva ranka išdalintos kur kas mielesniems ir, tikriausiai, įtakingesniems palangiškiams… Įrodyti teismuose, kad jūs nevykdote minėto teismo sprendimo man ir vėl prireikė daug pastangų ir sveikatos… Įrodžiau ir džiaugiuosi, kad tai jau praeityje…

Taigi, aš esu pilnai įsitikinęs, kad Klaipėdos teismo JUMS paskirta bauda – 1000 lt. yra teisėta ir teisinga. Tiesa, gal per maža, nes Teismas nutartyje užsimena, kad galiu prašyti ir daugiau, netgi po 1000 litų už kiekvieną uždelstą dieną, o tų dienų jau keli šimtai. Liūdniausia, kad jūs manote priešingai ir vėl nepanorote paklūsti Teismo sprendimui.

Patikėkite, direktore, ne visi aplink jus naivūs žmonės. Todėl būnant administracijos direktore, neverta apsimesti Nežiniuke, net jei taip elgtis pataria tarkime administracijos teisininkas Vytautas KORSAKAS, kuris bent jau atstovaudamas savivaldybę teismuose nesibodi teismui teikti MELAGINGUS PARODYMUS. Bauda vienareikšmiškai paskirta jums, Akvilei Kilijonienei, o ne Palangos miesto mokesčių mokėtojams arba visuomenei. Per gyvenimą pažinau labai daug mielų palangiškių, todėl tuo labiau jokiu būdu nesutinku, kad jums paskirtoji bauda, būtų man mokama iš jų įmokų. O jūs, matyt be pagrindo įtikėjusi piliečių tamsumu ir aktyvumo stoka, slepiate savo savanaudiškus veiksmus [tuo, visų pirma laikau faktą, kad rezervo pinigų skyrimo savo baudai sumokėti 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. A1-1111, nepaviešinote internetinėje savivaldybės svetainėje http://www.palanga.lt/index.php?640658240], o įstatymams prieštaraujantiems norminiams aktams bandote uždėti teisinį apvalkalą ir toliau leidžiate „į gyvenimą“ ne tik niekinius, bet ir, mano nuomone, nusikalstamus dokumentus. Tokiu būdu 2012 m. lapkričio 7 d. jūs išleidžiate naują įsakymą Nr. A1-1111, kuriuo jums priklausančią sumokėti baudą skiriate „iš direktoriaus rezervo“!

Direktore, taip negalima. Direktoriaus rezervo lėšos nėra jūsų asmeninės santaupos! Ir nereikia „kuistis“ anų kadencijų surašytuose tarybos nutarimuose, ieškant išsigelbėjimo. Tuo tarpu jūs, gal būt remdamasi, kad niekur nėra įrašyta teisinė norma, kad kaip teismai ir besibylinėjančios šalys, taip ir savivaldybių administracijų vadovaujantys darbuotojai be įstatymų laikymosi, privalo VADOVAUTIS IR PROTINGUMO KRITERIJAIS, savo minimą įsakymą „pagrindžiate“ 2007 m. rugsėjo 27 d. Palangos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-218, 5.5 punktu ir akimirksniu nusiimate asmeninę atsakomybę, permesdama ją niekuo dėtiems palangiškiams.

Šiandiena dar nežinau ar su šiuo laišku supažindinsiu Palangos Merą Šarūną Vaitkų, tačiau labai galimas atvejis, kad jis vis tiek jį skaitys. Kaip ir kiti šiandieninės Palangos tarybos nariai. Todėl noriu atkreipti jų dėmesį, kad mano paminėtas tarybos sprendimas iš tikro yra kiek ydingas ir turi spragų, kurios va, administracijos vadovams tarsi leidžia bandyti mulkinti daugelį aplink save esančiųjų, todėl turėtų būti neatidėliotinai pataisytas jį sukonkretinant. Dviprasmybių, manau, neturėtų likti.

Ponia Kilijoniene, gal būt jūs tikėjotės, kad mane, jums skirtas sumokėti 1000 lt. taip labai pradžiugins, kad aš suglausiu ausis ir tylėsiu, kad tik kas iš manęs tų pinigų neatimtų. Bet jei taip, tai labai klydote. Jūs mane privertėte patirti kur kas didesnių išlaidų nei ši suma, todėl aš neatmetu galimybės ateityje reikalauti pilnos materialinės ir moralinės žalos atlyginimo, kurią, tikiuosi, teismai priteis iš valstybės, vėliau, regreso tvarka išlaikant iš kaltininkų. O šiuo atveju aš esu pasiryžęs sugrąžinti į Palangos miesto biudžetą šią sumą, tuoj pat kai sulauksiu baudos iš asmens, kuriam ši bauda priklauso, t.y. jūsų.

Vardan to, kad būčiau tikras, kad kur nors neklystu, aš, vos sužinojęs, kad į mano sąskaitą atkeliavo pinigai iš Palangos rezervinio fondo, kreipiausi į Klaipėdos apygardos Teismą su prašymu išaiškinti ar tikrai nutartį vertinu teisingai ir baudą man turėjote sumokėti jūs, o ne Palangos administracija. Ir ne už ilgo gavau atsakymą [pridedu], kurį pasirašė Gerbiama Teisėja Danguolė Martinavičienė. Jame išsklaidytos bet kokios mano abejonės. Ir nors raštą ruošęs Mindaugas Udalcovas man nurodo, kad „Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo taisyklių 19. punktu, rezervo lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnyba“, asmeniškai aš, kiek pakonsultuotas teisininkų, manau, kad apart lėšų neteisėto panaudojimo čia bus atsiradęs jūsų viešų ir privačių interesų konfliktas, todėl apie šią situaciją informavau ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Nemanau, kad klystu, nes jei sąlyginai nedidelę sumą – 1000 lt. praleisti kaip nereikšmingą faktą, tai kas gali paneigti, kad ateityje kam nors nekils noras „teisėtai“ iš rezervinio fondo įsigyti automobilį ar nusipirkti vilą? Todėl tikiu, kad Tarnybinės etikos komisija tai tinkamai įvertins ir priims tinkamą sprendimą.

Jūsų žiniai ir dar viena naujiena… Šiandiena gavau dar vieną teismo Nutartį. Klaipėdos Apygardos administracinis Teismas viešame posėdyje apsvarstęs mano prašymą, priėmė naują 12 lapų Nutartį, kuria nusprendė panaikinti eilinį Jūsų neteisingą ir neteisėtą š.m. kovo 5 d. įsakymą. Tai jau nebe pirmas ir nebe antras jūsų pasirašytas įsakymas, kuris Teismų panaikinamas. Kiek ilgai tęsite savavaldžiavimą? Gal gi vieną kartą susimąstykite ir priimkite teisingą sprendimą? Ar ir toliau tęsite vilkinimo politiką, pradžiai, kaip ir daugelį kitų, skųsdami šią Nutartį Vyriausiam administraciniam Teismui, o vėliau, rašydami ir vėl imitacinius įsakymus, kuriuos vėl galimai naikins tie patys ir kiti Teismai? Juk žinote liaudies išmintį, kad nėra nieko amžino? Savavaldžiavimas – tame tarpe. Todėl kažkada su kaupu gali tekti atsakyti už savo veiksmus, kurie jau ženkliai prisidėjo ne tik prie mano sveikatos būklės sugadinimo, bet ir prie Lietuvos, kaip teisinės demokratinės valstybės autoriteto smukdymo. Nes ne vien Teismų darbas nusako apie šalį. Savivaldos institucijų veika, – dar labiau.

Su viltimi į jūsų „prabudimą“ ir sąžiningą darbą bent jau antroje kadencijos pusėje….

Romualdas Matelis

.

.

Veiksmų eiga:

.

1.     Klaipėdos apygardos Teismas priėmė Nutartį:

.

KlAT bauda 1000 1 l.

  KlAT bauda 1000 2 l.

 

KlAT bauda 1000 3 l.KlAT bauda 1000 4 l.

.

.

Palangos savivaldybės administracijos direktorė NEpanoro mokėti baudos savo lėšomis. Labai suprantamas nenoras, bet nesuprantama drąsa asmeninę baudą skirti iš savivaldybės lėšų, „naiviai“ pasiremiant senos kadencijos visai kitokias situacijas nusakančiu dokumentu…

.

PAL DIR ISAK

.

Palangos taryba 2007T-218

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 8-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2007 m. rugsėjo 27 d. Nr. 2007T-218
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826; 2004, Nr. 4-47) 25 straipsnio 2 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo taisykles (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. 104 ,,Dėl savivaldybės administracijos rezervo naudojimo tvarkos“.

Mero pavaduotojas, Rimantas Garolis, pavaduojantis merą
PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. rugsėjo 27 d.
sprendimo Nr. T2-218 1 punktu

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (toliau – rezervas) –
savivaldybės biudžeto asignavimų dalis.
2. Rezervo dydis turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės
biudžeto asignavimų sumos.
3. Konkretus rezervo dydis nustatomas kasmet tvirtinant arba tikslinant atitinkamų biudžetinių metų savivaldybės biudžetą.
4. Šios taisyklės reglamentuoja rezervo naudojimą, skyrimą ir apskaitą Palangos miesto savivaldybėje.

II. REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

5. Rezervo lėšos naudojamos:
5.1. ekstremalių situacijų, sukeltų dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių, padariniams likviduoti bendro naudojimo erdvėse savivaldybės teritorijoje;
5.2.
5.3. Palangos miesto vaikų ir jaunimo, vykstančių į užsienio valstybėse organizuojamus tarptautinius ar nacionalinius konkursus, sporto varžybas, kurių iš anksto negalima suplanuoti, kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidoms padengti iš dalies;
5.4. sportininkams, menininkams, sporto ir meno kolektyvams, garsinantiems
Palangos miesto vardą ir užėmusiems prizines vietas nacionalinėse, tarptautinėse varžybose ar konkursuose, skatinti;
5.5. Savivaldybės administracijos išlaidoms, susijusioms su teismo sprendimų vykdymu, padengti;
5.6. .

III. REZERVO LĖŠŲ SKYRIMAS

6. Sprendimą dėl lėšų skyrimo 5.1 numatytais atvejais priima Savivaldybės
administracijos direktorius.
7. Paraiškas dėl lėšų skyrimo 5.2 – 5.6 punktuose numatytais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriui teikia:

_________________________________________

3. Vis tik nutariau pasitikslinti Klaipėdos Teisme ir sulaukiau atsakymo. Patikėkite, tai labai nelengvas darbas, tačiau… jei piktnaudžiautojai taip lengvai išvengs bausmių, tvarkos greitai nesulauksime. Tad tenka kartais ir pasiaukoti… Vardan ateities Lietuvos.

KlAT išaiškinimas

2012 m. gruodžio 06 d. papildymas:

Gruodžio 2 dieną [sekmadienį] aš Vyriausiajai Tarnybinės etikos komisijai elektroniniu paštu išsiunčiau prašymą ištirti ar Palangos administracijos direktorė nesupainiojo viešų ir privačių interesų, jai paskirtą baudą sumokėdamas iš savivaldybės lėšų. Šio rašto originalą pirmadienį išsiunčiau ir registruotu paštu. Žemiau pateikiu gautų iš VTEK elektroninių atsakymų kopijas

Вторник, 4 декабря 2012, 9:33 от Artūras P. <arturas@vtek.lt>:

 

Gerb. p. Mateli,
Vyriausioji tarybinės etikos komisija (toliau – Komisija) el. paštu gavo Jūsų prašymą atlikti tyrimą. Informuojame, kad Komisija gali nuspręsti ar pradėti tyrimą pagal Jūsų nurodytas aplinkybes tik gavusi iš Jūsų originalų, pasirašytą prašymą su visais dokumentais paminėtais Jūsų prašyme ir patvirtinančiais Jūsų prašyme išdėstytas aplinkybes – teismų sprendimų kopijomis, savivaldybės administracijos įsakymais ir bet kokiais kitais dokumentais.

Pagarbiai,

Artūras Paliušis,
Komisijos patarėjas

2012 m. gruodis 6 d. 15:50, M.R. laiskas <reromaka@mail.ru> rašė:

Sveiki,
tik šiandiena radau žemiau esantį Jūsų laišką. Viliuosi, kad originalų mano kreipimąsi esate jau gavęs, nes išsiunčiau jį šį pirmadienį.
Atsakydamas į žemiau dėstomas mintis, turiu pastebėti, kad ne visus originalus ir turiu, nes kai kuriuos jų paėmiau iš Palangos savivaldybės internetinės svetainės. Tačiau turiu originalą bankinio pavedimo man iš savivaldybės sąskaitos į mano asmeninę sąskaitą, kas manau, yra nenuginčyjamas įrodymas. Ir taip manau ne tik aš, bet ir kai kurie Generalinės prokuratūros pareigūnai, kurie man būtent ir patarė pradžioje kreiptis į Jūsų instituciją.
Kopijas, kurias turiu, išsiųsiu Jums elektroniniu paštu.

Pagarbiai, R.Matelis

 

Четверг, 6 декабря 2012, 16:33 от Artūras P. <arturas@vtek.lt>:

Gerb. p. Mateli,

Informuoju, kad Jūsų prašymą gavome ir jis bus pateiktas Komisijai šių metų gruodžio 11 dienos posėdyje. Jei Komisija priims sprendimą pradėti tyrimą, paprašysime Jūsų visos informacijos kurią Jūs galėsite mums pateikti. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuosime Jus raštu.

Pagarbiai,

Komisijos patarėjas,

Artūras Paliušis
Artūras Paliušis

Atrodo viskas vyksta sklandžiai, pagal įstatymais numatytą eigą. Belieka viltis, kad Tarnybinės etikos komisija neparodys abejingumo biudžeto lėšų pasisavinimui ir laukti gruodžio 11 d. pranešimo.

16 responses to this post.

 1. Posted by elona anta on 2012.12.02 at 14:36

  Laba diena. Ištaisykite MEGAGINGUS žodį. Gražiai suraąšte. Bauda 1000 Lt paskirta juokinga. Gerai, kad pasiaiškinote iš kokių lėšų mokama, nes man kai mokėjo iš Pal. savivaldybės priteistus pinigus, tai ko gero būtų turėjęs mokėti tuometinis adm. direktorius Garolis.

  Atsakyti

 2. Posted by Aldona on 2012.12.02 at 16:07

  Dieve Dieve, kiek nervų ir kantrybės reikia! Iš kur jos tiek ir semiesi? Visa laimė, kad pats gerai išmanai teisinius dalykus, esi apsišvietęs, protingas žmogus. O eilinį žmogelį jau seniai būtų nuvarę nuo kojų. O gal ir iš šios ašarų pakalnės… Sveikatos Tau, tvirtumo. Juk turi pagaliau tiesa triumfuot!

  Atsakyti

 3. […]  Plačiau su dokumentais galima susipažinti kitame saite … […]

  Atsakyti

 4. Posted by Evaldas on 2012.12.02 at 17:39

  Aš pats senelių žemę susigrąžinėju nuo 1991 m. Įvairių raštų susikaupė turbūt apie 10 kg. Kiekvienam žemės sklypui atsiimti reikėjo apie 2-4 m. atskirai kariauti . Jau ir pačiam sunku beprisiminti kiek laiko ir vargo reikėjo įdėti kiekvienam sklypui. Su žemės grąžinimu aš einu kaip ir į pabaigą. Nors dar gali būti netikėtumų. Dėl žemės grąžinimo prieš kelias dienas kalbėjau su vienu naujai išrinktu seimo nariu iš visiškai naujos partijos. Tai jis man atsakė, kad koks gali būti žemės grąžinimas savininkams, kai žemė priklauso Dievui. Kas liečia Jūsų situaciją, tai dėka tokių žmonių kaip Jūs, korupcijos liūne paskendusios savivaldybės laikomos už pavadžio, kuris neleidžia užsiimti 100procentine savivale. Jūsų minima direktore turėtų susidomėti STT dėl lėšų grobstymo savanaudiškiems tikslams, pasinaudojant tarnybine padėtimi. Šiauliuose buvo situacija, kai STT su kyšiu pagavo Šiaulių raj. žemėtvarkos vedėję. Ją paliuosavo iš darbo, o po kelių m. ji jau dirba VĮ “ VALSTYBĖ ŽEMĖS FONDAS“ ir iš Europos lėšų pristatinėja konsolidacinius projektus. Vadinasi, kai Lietuvoje nebegali vogti, tau leidžia vogti iš Europos.

  Atsakyti

  • Taip, Evaldai. Asmeninė patirtis nuosavybės atstatymo piktnaudžiavime man būtent tapo STIMULU PRADĖTI KOVOTI UŽ VISŲ TAUTIEČIŲ INTERESUS. Tiesa, nesu kažkoks pretendentas į tautos didvyrius. Jokiu būdu. Bet labai pasidarė gaila žmonių, kurie nei kiek neturi galimybės apsiginti. Taip jau atsitiko, kad neretai man paskambina koks nors žmogus ir klausia patarimų, prašo pagalbos, tik mano ta pagalba tokia neišsami būna. Vis tik labai džiugu patarti, kad ir minimumą.
   O dėl STT… Klaipėdos STT jau apie 1,5 metų imituoja mano situacijos dėl Palangos žemių tyrimą. Jau du kartus [tyrėjos E.Druskinytė ir J.Gaveikienė] STT darbuotojos buvo niekaip neįžvelgę jokių blogų kėslų 😀 😦 [juokas pro ašaras]. Tik kai po pusantrų metų laukimo eilėje patekau pas generalinį prokurorą D.Valį, byla trečią kartą atnaujinta ir viliuosi, kad šį kartą nebebus matomas tik tuščias laukas, ten, kur piktnaudžiavimai neabejotini. Ne tik mielos STT tyrėjos sugeba suvokti įstatymus. Tauta, o tame tarpe ir aš, visa tai sugebame ne prasčiau.

   Atsakyti

 5. Posted by Algimantas on 2012.12.02 at 18:30

  Na matai Romai, pas mus teisybė surasti reikia ir sveikatos geros, ir kantrybės, o taip pat ir materialinių lėšų, todėl labai daug žmonių meta šį užsiėmimą ir palieka viską kaip yra. Tavo kantrybe aš stebiuosi ir daug kam rodau kaip pavyzdį, tiek metų kovoti su valdžia ir nugaleti !

  Atsakyti

 6. Posted by Donatas Šulcas on 2012.12.02 at 21:37

  Tiesiog žodžių neturiu. Bravo ir tiek. Labai džiaugiuos už Jus, p. Romualdai. Labai gerai, kad paviešinote tokius administracijos pareigūnų veiksmus ir privertėte juos nors minimaliai pajusti atsakomybę už savo vykdytus ,,bezpridelus“. Viešindamas faktą tik suteiksite visiems nukentėjusiems ir ujamiems viltį, leisite pasijusti, jog kovojant galima ir Lietuvoje tiesos ir teisingumo pasiekti.
  Donatas Šulcas

  Atsakyti

 7. Posted by Evaldas on 2012.12.02 at 21:40

  Iš tikrųjų pagrindinė esmė yra ne piniguose, ne vien sveikatoje ar kantrybėje. Esmė yra – ar AŠ TIKRAI NORIU SUSIGRĄŽINTI SAVO PROTĖVIŲ ŽEMĘ. Visi sugeba šaukti užsilipę ant bačkos. Kai reikia konkrečiai dirbti, tada atsiranda pas dauguma žmonių įv. minčių – gal kažkas kitas visą tai padarys, o aš tuo pasinaudosiu, o gal lai kitas būna blogas, o aš būsiu geras. Dažniausiai diduma savo verkimu kad aš nežinau įstatymų, jų nesuprantu, man niekas nepataria ką daryti ar aš nerandu informacijos, nori kompensuoti savo pačių nenorą kažką konkretaus daryti. AŠ 20 m. SUSIGRĄŽINĖJU ŽEMĘ. Neturėjau nei žinių, nei pinigų, netgi darbo ( o buvo du maži vaikai) . Turėjau tik vieną – didelį norą atsiimti žemę.Iš pradžių miesto valdžia mane maustė stipriai. Bet per pragarišką darbą atsirado pakankamai žinių atsilaikyti prieš valdžios parazitus. Daugelis pažįstamų man sakė – tu daryk, o mes žiūrėsim. Jie dar tebežiūri, o aš jau žemę baigiu susigrąžinti. Dabar jau aš dažnai maustau valdžios atstovus.Jie mane užaugino, jie mane išmokino, jie mane užgrūdino, jie manyje sukūrė žvėrį, kuris kovoja už savo šeimą, namus, žemę ir prie viso to dar padeda ir savo likimo broliams. BET AR TAIP TURI BŪTI TEISINĖJE VALSTYBĖJE?

  Atsakyti

 8. Posted by Liudvyga on 2012.12.02 at 22:34

  Valio Valio Valio
  Pažanga yra ponas Romai
  Dar kartą negęstančios kantrybės, tikrų draugų,tikėjimo ir vilties

  Atsakyti

 9. Posted by Henrikas on 2012.12.03 at 10:21

  Taip ir turi būti, Romualdai. Pilnai pritariu tau. Pamatei blogį – viešink. Neviešini – esi potencionalus vagių bendrininkas. Juk baudos sumokėjimas iš savivaldybės lėšų, tai paprasčiausias pinigėlių pavogimas iš mokesčių mokėtojų, t.y. iš mūsų visų. Nekorumpuotos spec. tarnybos tavo medžiaga turėtų bematant susidomėti…
  Sekmės tau!

  Atsakyti

 10. Posted by jurgis on 2012.12.04 at 13:47

  Vai, vai, gerbiamas R. Meteli, aš esu Jums labai dėkingas už šią savo, o ir mūsų pergalę. Aš nuo 1991 m. kovojau, daug sveikatos, lėšų praradau…Rytoj, 2012.12.15 d
  vyks „entasis“ nebesuskaičiuoju teismo posedis… Sveikatos Jums…

  Atsakyti

 11. Posted by Rimvydas on 2012.12.07 at 19:18

  Na na, neskubėk dar Romualdai džiaugtis. Ar tik VTEK nesugalvos, kad savivaldybės ne jų kompetencijoje. Kai nenori varna varnai akies kirst tai prigalvoja visko.

  Atsakyti

 12. Posted by Palangiskis on 2012.12.08 at 17:08

  Palangos savivaldybes administracija jau senai reikia varyti visus lauk.Visi palangiskiai zino,kad ten sedi korumpuotu aferistu gauja.Prastumineja“savus“projektelius,dalinasi sklypukus,zodziu dirba SAU

  Atsakyti

  • Posted by Matelis on 2012.12.08 at 17:50

   Pilnai tikiu, Palangiški. Nes jei jau Kaune ir Vilniuje gyvenantys tai matome be žiūronų, tai ką bepridursi čia…

   Atsakyti

 13. Posted by Česlovas on 2012.12.28 at 10:21

  Gerb. Romualdai,
  Viskas parašytai aiškiai, sklandžiai ir teisingai. Poniai Kilijonienei ( nusikaltėlei darančiai samoningą nusikaltimą) turėtu būti didelė gėda skaitant šį atvirą laišką. Niekada šiai poniai neatleisiu, kad ir mano mokesčių mokėtojo pinigai švaistomi asmeninėms ponios Kilijonienės baudoms susimokėti.

  Atsakyti

 14. Posted by Miss on 2013.03.31 at 16:55

  Tik baudžiama byla tokioms veikėjoms ir daugiau nieko

  Atsakyti

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: