R.Matelis: “Apie toleranciją … ir kitus, iš Vakarų atskriejusius “šviesulius“

Man kaskart, o tikiu, kad ir daugeliui, vis dažniau peršama mintis,kad keistis reikia pradėti nuo savęs. Nesutinku su aklai brukama tokia formuluote. Kai dar prieš dešimtmetį nesutikau su dievinama sąvoka apie tolerancijos absoliutumą ir būtinumą. Ir kaip nesutikau su apie prieš penkmetį plačiai propaguotu lozungu “Mes turime dar labiau mylėti save“.

Keliais žodžiais apie toleranciją. Pamenu, viename mano moderuotame forume, nesutikdamas su tolerancijos absoliutumu, įgijau bene 6-8 žmonių priešpriešą. Šiandiena gal jų būtų jau gerokai mažiau, nes daugelis jau pamatė, praregėjo, kad tokia sąvoka kaip tolerancija, yra labai sąlyginė. tačiau mano oponentai nenorėdavo su tuo sutikti. Jie manė, kad visada ir visur nei vienas iš mūsų neturi kištis į nieką: reikia žiūrėti atlaidžiai ir taškas. Tada labai atkakliai aiškinau, kad jų mėgstama tolerancija nėra jokia tolerancija, o yra paprasčiausias abejingumas, kurį daugeliu atveju tiek žmonės, tiek ir oficiali valdžia laiko net nusikalstamu. Primityviausiu pavyzdžiu galima būtų įvardinti pamatytą kito žmogaus skriaudimą. Važiuoju troleibusu ir matau kišenvagį, traukiantį piniginę iš senutės ridikiulio. Toletrantas šiuo atveju man sakytų, kad kiekvieno asmeninė pareiga pasirūpinti savo vertybių apsauga, gi toks teigimas yra nusikalstamas. Nes ir veiksmas nusikalstamas: žinia, nepranešimas apie vykdomą nusikaltimą, dažnu atveju gali užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę. Tačiau suprantu tolerantus, gi miela į nieką nesikišti, taip nepatirsi ir nemalonumų. Tik ar ne tokia tolerancija Lietuvą atvedė į ten, kur dabar esame? Tai, kaip minėjau, banali tolerancija. Tačiau ne ką geresnė ji ir daugeliu kitų atvejų. Sakykime mes matome iš darbdavio vagiantį kolegą ir tolerantiškai nutylime. Bet ar vieną dieną mes nepradedame ant jo burnoti, kad jis moka mažą atlyginimą? O jei taip, ar pagalvojame iš kur jam mokėti, jei patys vagiame? O tolerancija triukšmo kėlėjams naktį ar net dieną – ar tai tolerancija? Mes matome triukšmaujančius paauglius, suvokiame, kad tai, kas jiems teikia džiaugsmą, gal būt labai skaudžiai atsiliepia sunkiam, netoliese lovoje gulinčiam ligoniui? Ar turime tylėti, o jei taip darysime, ar tai bus tolerancija? O gal paprasčiausiai šiuo žodžiu užmaskuota baimė? Baimė, kad patys nukentėsime nuo triukšmadarių… Be abejo, jei žmogus pasirinko keistą šukuoseną ar šokiruojantį drabužį, mes neturėtume pulti jo auklėti, kad tai atgyvenę ir jis turi persišukuoti, persirengti. Tačiau taip mes dažnai elgėmės visada, be atskiro tolerancijos apibrėžimo.

“Labiau mylėkime save!“, – prieš keletą metų pasigirdo neabejotinai kažkokių viešųjų ryšių specialistų parengta lėkšta agitacija. Tarsi pas mus mažai dar tokių esti. Gerbiamieji, bet gi tai akivaizdi savimylizmo propaganda. Ir kam ji reikalinga? Manote niekam? Ne, ne viskas taip paprasta, čia ir vėl užslėptos užmačios glūdi. Ir tikslas labai akivaizdus – sugriauti žmonėse gėdos jausmą. Nuo neatmenamų laikų žmonės vadovavosi nekintamais, nors ir nerašytais moraliniais kodeksais. Ir savimyla visada buvo smerktina. tačiau šiandiena, masinio Lietuvos turto prichvatizacijos pasekmėje reikia kažkaip save pateisinti. Ir reikia išnaikinti bet kokius bendruomeniškumo saitus. O kas, tokiame reikale gali būti geriau už savęs mylėjimo propagandą: ji tokia patraukli, kas gi jai gali pasipriešinti? Bet gali. Galime mes visi, jei suvoksime, kad tokiais veiksmais bandoma ne mums padėti, o įteisinti ir vėl gi – mūsų abejingumą supančiai aplinkai. Ir šias “idėjas“ propaguoja ne eiliniai žmonės, jos reikalingos tiems, kas nuolatos “inteligentiškai“ nusikalsta. Nes jie stovi prie valstybės seifų, o Jūs, mylėkite save kiek norite, bet netrukdykite ir grobuonims mylėti save. Ar jaučiate kodėl Jums siūloma dar labiau mylėti save? Ogi, paprastais žodžiais sakant, todėl, kad nesipiktintumėte ir kitais “save mylinčiais“. Ir nebesuvoktume, kad jie vagia visų mūsų vertybes.

“Pradėkime nuo savęs“ – bene naujausias ir įžūliausias šūkis plintantis šiomis dienomis. Tiesa ir jis paviršutiniškai žiūrint atrodo nekaltas ir netgi puikus. Čia braunamasi jau į visų sąžines, nes, ko gero, kiekvienas vis tiek kartas nuo karto padarome kažką negero ir turime vienokią ar kitokią graužatį savyje. Tad kaip gi praleisti progą tuo pasinaudoti? Patiklus žmogus tikrai prisimins, kad kažkada ant kažko piktai suburnojo, kažkam gal nepaskolino jam būtino lito ar skubėdamas svarbiu reikalu pralindo kur nors be eilės. Juk ir katalikiškas tikėjimas paremtas kažkuo panašiu – doras tikintysis turi reguliariai eiti išpažinties, o ta prievolė jį verčia susumuoti visas padarytas nuodėmes. Net blogas mintis dera išpažinti.

Taip, visi mes nuodėmingi, tačiau ar visiems mums reikia pradėti nuo savęs? Ko mes dar galime reikalauti iš šiaip jau padoraus žmogaus, tačiau varganai durstančio galą su galu, žmogaus? Juk tai, jei jis permąstęs savo didžiąsias nuodėmes, ateityje nebeburnos ant valdžios, kad ji dažnu atveju nesiskaito su eiliniu piliečiu, bus į mostį tik tiems monstrams, kurie be jokių įstatymų nusprendžia kam reikia socialinio būsto, o kuris tegul tampa bomžu ir tampa galutinai nurašytu iš gyvenimo. Konkrečių situacijų įvairovės nei nevardinsiu, visi žinome vis naujų pavyzdžių. Ir jų žinome daug. Tad belieka dar kartą kritiškai įvertinti tą “Pradėkime nuo savęs“, kad suvoktume, kad pradėti nuo savęs reikia tikrai ne visai visuomenei – daugelis ir be to gyvena sąžiningai, gal tiksliau pasakius – sąžiningai skursta. Pradėti reikia, būtina tiems, kas nuolatos apsilenkia su savo sąžine. O gal ją net išbraukę iš savo gyvenimo paletės.

Todėl raginkime pradėti nuo savęs ne vienas kitą, nes tai yra tik savo vienybės skaldymas, o reikalaukime to iš tų, kurie mano, kad įstatymai yra ne jiems, o tiems, kurie apačioje. Pradėkime nuo niekadėjų.

Tolerancija…

41 responses to this post.

 1. Posted by Gileta on 2012.01.23 at 12:15

  Tikra tiesa, pilnai sutinku:)

  Atsakyti

  • Posted by Romualdas on 2012.01.23 at 23:11

   Tikra tiesa, pilnai sutinku: išskyrus apie Dievą. 21 amžiuje gal jau laikas bobučių pasakom tikėt….
   Jeigu prieš 100metu pradėtumėte kunigams pasakoti apie internetą būtumėte mikliai ant laužo sudegintas, o Dievo mokymas tai tas pats 1000metų…

   Atsakyti

   • Bendravardi, gal galėtum suprantamiau? Kas čia buvo apie Dievą ir kas tas 1000 metų?

 2. Tikra tiesa ir pilnai sutikčiau, jei ne viena aplinkybė. Pabandykite pasakyti tam niekadėjui, kad jis būtų tolerantiškas, kad pradėtų keistis ir pamatysite reakciją. Ant jūsų bus išpiltas kibiras srutų , kiekvienas taškelis ant jūsų sažinės bus išdidintas dešimtis kartų ir t.t. Ir kaltinimai dažniausiai būna tokie , kurių net paneigti negali.Taigi tikra tiesa, bet tai tik žodžiai ir tilto per tą upę nesimato…

  Atsakyti

  • Nijole, tilto nelabai matosi, su tuo negalima nesutikti. Tačiau tą tiltą turime patys darytis. Jei nesame nuolatos nuodėmingi, reiškia mums gal ir keistis mažai reikia. Aišku, tobulėti visada pagirtina. Tačiau viena vieta kur mums visiems reikia keistis, tai vienybė. Jos neturime, o reikia ją sugrąžinti į savo sąmones. Negalime žiūrėti į kito nelaimes ar problemas, kad tai tik jo bėda. tai ir mūsų visų bėda, nes gal sekantys būsime mes. Todėl turime savyje pabudinti pilietinį aktyvumą. Reiškia šioje dalyje turime keistis. Bet tai neskaudus keitimasis. netgi malonus.

   Atsakyti

 3. Posted by Glorija on 2012.01.23 at 13:41

  Kitaip tariant tolerancija lietuviškai – abejingumas, “mylėk labiau save“ – būk savanaudis…

  Atsakyti

 4. Labai jau čia primityviai suprantamas išsireiškimas “mylėk save“. Bet jei mes tikrai save mylėsime – mes negersime ir nerūkysime – tai pirmiausia. Reiškia mūsų vaikai turės galimybę irgi gyventi be viso šio brudo.

  Kodėl paklausite? – Nes labiausiai užkrečia tikras pavyzdys, o ne nurodymai tipo: – “Negerk ar Nerūkyk“. Reikia suprasti vieną dalyką – Kodėl mūsų vaikai kalba lietuviškai, o ne sakykim lenkiškai ar kiniškai arba rusiškai, kas pilnai galima Lietuvoje?
  Tai todėl, kad mes patys kalbame lietuviškai ir to išmokome savo vaikus. Pasirodo, kad mūsų vaikai negertų ar nerūkytų pirmiausia turime taip gyventi patys – mylėti save, o per tai ir savo vaikus. Mylėdami save valgysime sveiką maistą – vėlgi, būsime sveiki patys ir mums gims sveiki vaikai ir turėsime sveiką šeimą…
  Štai taip suprantamas išsireiškimas “Mylėk save“.
  Toliau kalbame apie “Pradėk nuo savęs“ – vėlgi tas pats. Jei norime, kad mūsų vaikai negertų ir nerūkytų, turime pradėti nuo savęs – negerti ir nerūkyti patys. Negi taip sudėtinga suprasti?:)
  O jei viską priimsime pažodžiui, tai.. prisiminkime google teksto vertimą – ar labai sklandus gaunasi tas mašininis pažodinis vertimas? – Tikrai ne – reikia išversti ne tik žodžius, bet dar ir sudėlioti sakinius pagal prasmę.
  Tad siūlyčiau visiems pirmiausiai taip ir padaryti – pradžioj išsiaiškinti šių frazių tikrą prasmę, o jau tik po to bandyti išsakyti apie tai savo asmeninę nuomonę.
  Su pagarba.

  Atsakyti

  • Na taip būtent aš ir siūlau, Arvydai – neužsiimti googliniu vertimu. O meilė, senas lietuviškas žodis ir jis taikomas kaip išskirtinis jausmas kitam žmogui. O save reikia tausoti, prižiūrėti ir panašiai. Tai būtina. Gi ne veltui šalia negražaus žodžio egoistas, visada rašome ir savimyla. Dabar gi žmonės pradėjo mylėti maistą, mašinas, namus, žaidimus… Tai netikslūs terminai. Negerk nerūkyk, būtų tik viena maža detalė iš bendro konteksto, kuris mums perduodamas sakant mylėk save. Paprastai visi tai suvokiame kitaip – neužleisk pirmumo kitam – mylėk save [o ne savo artimą], neduok kitam gero patarimo [gi jis to pasekoje gali tave aplenkti kažkokiam fronte] – mylėk save.
   O ir pradėk nuo savęs, ypač toje plotmėje kai kalbame apie mus supančias negeroves, kaip mokesčių didinimas, valdžios institucijų nesiskaitymas su eiliniu žmogumi ir kt., reiškia ne ką kitą, o “Nežiūrėk į tai ką daro valdžia, žiūrėk į save koks netikėlis esi, todėl nekritikuok esančių virš savęs“

   Atsakyti

 5. Posted by laima on 2012.01.23 at 15:15

  Mes esame lietuviai, o lietuvių supratimas apie tolerancija toks, kad gėda garsiai ir sakyti. Mes niekada nepradėsim keistis nuo savęs, kadangi mes gi niekada neklystam.
  Pamate kaimyną darant bloga geriau nusisukt, nes po to reiks stot vienoja ar kitoja pusėja, o mes gi to nenorime!
  Gatvėja pastūme pagyvenusia močiute, kuri pargriuvo, bet visi nusisuks ir dar nusišypsos, vaje kaip gerai kad ne mane pastūme.
  Taip kad tolerancijos aplink nesimato, tik savimeilė ir savanaudiškumas….Mes mylime tik save…

  Atsakyti

  • Ir mus kažkas skatina save mylėti dar labiau…Ar to mums reikia?
   Nors kita vertus, kaip Jūs sakote “geriau nusisukt, nes po to reiks stot vienoje ar kitoje pusėje“, gal nebe visur taip yra? Tačiau kai yra kitaip, kyla masinis “elito“ nepasitenkinimas. Turiu omenyje garsiąją Klonio gatvę Garliavoje. Ten susirinkusieji stovi ne už save, bet… masiškai apkaltinami kaip kriminaliniai nusikaltėliai, nevykėliai, patvoriniai ir panašiai. O iš esmės gal tai teigiamo pilietiškumo užuomazgos?

   Atsakyti

 6. Posted by aronas on 2012.01.23 at 16:13

  Sutinku Romai su tavo pasakymu, apie savymeilę, bet tolerancijos supratimas čia atrodo, ne kaip tolerancija, o kaip neturėjimas savo nuomonės ir tiesiog abejingumas kitam, kam man rūpintis kito problemomis, juk daug paprasčiau būti abejingu ir mylėti tik save!

  Atsakyti

  • Aronai, aš dar pridėčiau, kad mylėti savęs net nereikia agituoti, tokių žmonių ir be pašalinio poveikio turime. Mums reikia, kad žmogus mylėtų savo artimą, tegul jis būna ir netikintis, nereligingas, bet pats žmoniškumas to reikalauja.

   Atsakyti

 7. Posted by Loreta Rog on 2012.01.23 at 16:19

  Iš esmės pritariu. Apibendrinčiau, kad visada reikia įsigilinti į situaciją, aiškintis, kas, kodėl ir prie ko, o ne aklai pulti vykdyti kažkieno švystelėtų šūkių. Reikia turėti savo galvą, kas, aišku, nėra lengva :). Prieš kokių 10-15 metų “Šiaurės Atėnuose“ skaičiau tokį trumpą straipsniuką ta tema. Autoriaus neprisimenu, bet įstrigo (nes labai patiko) viena jo frazė: “Mūsų tolerancija priveisė chamų.“

  Atsakyti

 8. Posted by Daiva on 2012.01.23 at 21:53

  Idomiai parasyta. Tik nesutikciau del vieno: del meiles sau. Nereikia kritikuoti sio sukio. Lietuvoje daug viskuo nusivylusiu zmoniu, pamirsusiu, kad jie dar gyvi, kvepuoja, turi kojas ir rankas, galva ant peciu ir gali kurti. Judeti ir kurti savo rytoju. Daug tokiu, kurie, perkeltine prasme kalbant, sedi ir ziuri i viena taska. Nesvarbu, kad dirba, plusa, stengiasi. Ju net judejimas aplink savo asi yra kazkoks keistas – lyg i niekur. Psichoterapeutas pavadintu tai depresija. Psichoanalitikas – bejegystes kompleksu. Poetas pasakytu, kad eina zmogelis lyg i vaga “istatytas“ arklys – tiesiai, nesizvalgydamas. O uz nugaros – sunkus plugas ir tas, kuris ragina botagu ir valdo vadelemis. Nereikia spelioti, kas tas kazkas. Jis neturi veido. Bet visi gali nujausti ji esant – nematoma dirgenta. Gal tai santvarka, epocha, krize? Koks skirtumas, kas? Betruksta, kad pavadintu zmogus tai lemtimi, likimu ir nuleistu rankas. Myleti save – reiskia stabtelti ir pagalvoti: “Kas as?“ “Ka sugebu?“ “Kur ir kodel einu?“ “O gal galiu geriau ir daugiau?’ “O gal galiu dirbti ar kurti sau?“ “Realizuoti savo idejas?“. Kol zmones nemyles saves taip stipriai, kaip tik tai imanoma, jie nepajegs myleti kitu. Ir kitiems padeti. Nes tas, kas pats jauciasi lyg nuvarytas arklys, net jei tukstanti kartu pasiaukojo del artimo ar seimos, netrukus taps niekuo… Ir tie artimieji nuo jo nusigres. Nes jis bus depresuotas, nesugyvenamas, nusivyles, nebeidomus pasnekovas ar partneris. Jis turi myleti save. Kito kelio nera. Tik – sveikas egoizmas 😉

  Atsakyti

  • Jei gerai supratau, miela Daiva, tai čia perėjome jau į kitą temą. 🙂 Ko gero ji tikrai įdomi būtų, bet aš manyčiau, kad tai būtų tema apie kovą už būvį. Kodėl reikia kovoti už savo išgyvenimą ir lygiagrečiai kovoti už savo artimą… Ar vis tik klystu?

   Atsakyti

 9. […] … Perskaičiau poko.lt aukščiausią poziciją šiuo metu užimantį R,Matelio įrašą “Apie toleranciją… ir kitus iš Vakarų atskriejusius šviesulius”. […]

  Atsakyti

 10. Posted by znakorius on 2012.01.24 at 21:31

  Straipsnis – tikrų tikriausia tiesa.

  Atsakyti

 11. Kai jūsų vadinami “tolerastai“ kalba apie toleranciją, jie ją apibrėžia visiškai skirtingai: kaip pakantumą skirtingai nuomonei ar veiksmui, kuris per se nėra nusikalstamas. Abejingumas pastebėtiems nusikaltimams yra veikiau “pilietiškumo“ nebuvimas. Dėl šios priežasties, visas straipsnis iš esmės argumentuoja už pilietiškumą (ar prieš jo nebuvimą), o “tolerancijos“ atžvilgiu tėra straw man kritika

  Atsakyti

  • Posted by znakorius on 2012.01.24 at 23:21

   Sakote – jei nėra nusikalstamas?
   O kas teisėjai?
   Žydiškai tolerantiškieji? 🙂

   Atsakyti

  • hadrian, o jūs žinote ribą tarp pilietiškumo ir tolerancijos? O gal tarp jų nei ribos nėra? Gal tai lygiagrečios esmės, niekada nesusiliečiančios? Kaip Jūs lietuviškai, suprantama kalba apibūdintumėte toleranciją?

   Atsakyti

   • “Kaip Jūs lietuviškai, suprantama kalba apibūdintumėte toleranciją?“

    Išsamiau esu apie tai rašęs savo blog’e (nenorėčiau būti apkaltintas spaminimu), o trumpą “apibrėžimą“ jau esu parašęs:

    tolerancija = pakantumas skirtingai nuomonei ar veiksmui, kuris per se nėra nusikalstamas

 12. nusikalstamas = darantis fizinę žalą kitiems [išskyrus būtinąją gintį]

  teisėjas – common sense, pvz:

  – rengtis kaip man patinka: nėra [nusikalstamas]
  – mušti kažką gatvėje: yra
  – šiukšlinti viešoje vietoje: yra
  – turėti lytinius santykius su kuo noriu [kada noriu, kaip noriu, etc] – jei kita pusė tam neprieštarauja: nėra
  – kažką pavogti: yra
  – išsakyti savo nuomonę [nesvarbu kokiu klausimu, nesvarbu ar teisingą]: nėra
  – imti pinigus už sutartas paslaugas [jų tarpe sekso]: nėra
  – žaisti žaidimus [su kitais savanoriais suaugusiais], jų tarpe azartinius: nėra
  – apgaule išviliot pinigus iš patiklių žmogelių: yra
  – etc.

  Ar aiškiau dabar?

  Atsakyti

  • Iš Jūsų teiginio – “tolerancija = pakantumas skirtingai nuomonei ar veiksmui, kuris per se nėra nusikalstamas“
   O kaip jūs atskiriate “skirtingą nuomonę“, nuo “sąmoningo, tačiau užmaskuoto klaidinimo“?

   Atsakyti

   • mano vertybių frameworke man nereikia “atskirti“: jei nuomonės išsakymas neveda / nėra skirtas sukelti fizinei žalai sukelti, jis nėra nusikalstamas, thus turėtų būti toleruojamas

   • Iš to reikia daryti prielaidą, kad pripažįstate tik fizines kančias?

 13. Patiko ir šitas: “- apgaule išviliot pinigus iš patiklių žmogelių: yra [nusikaltimas]“
  OK, einame toliau. Aš sudėliosiu klaustukus, o Jūs įrašykite atsakymus, Gerai?
  – išardyti šeimą: ?
  – vykdyti kokiame nors kolektyve užmaskuotą ardomąją veiklą: ?
  – prisistatyti ne tuo kuo esi: ?

  Atsakyti

  • “Aš sudėliosiu klaustukus, o Jūs įrašykite atsakymus, Gerai?“

   sutinku – proto ribose
   kaip jau sakiau esu išsamei tai paaiškinęs, jei domina visada galite susipažinti, juk nesitikite, kad komentaruose parašysiu pilną straipsnį?

   – išardyti šeimą: ?

   trūksta informacijos: pvz jei aš nužudau vyrą ir žmona lieka našle – toks išardymas yra per se nusikaltimas, todėl netoleruotinas 🙂

   jeigi kažkas bendrauja su vedusiu vyru / moterimi – tam sutinkant – tada tai nėra per se nusikaltimas (nors pasekmės kažkam gali ir būti nemalonios); pvz jei aš atleidžiu iš darbo darbuotoją – pasekmės irgi jam nemalonios, tačiau tai nėra per se nusikaltimas; trumpai, žmona / vyras nėra savo partnerio savininkai, jų partneriai turi teisę priimti sprendimą su kuo gyventi, tai nėra nusikaltimas per se (kaip ir darbdavys turi teisę nuspręsti ką samdys, kiek mokės, etc)

   rule of thumb (jei common sense nėra akivaizdus ar pas kažką neveikia) – siūlau pasinaudoti įstatymo proxy: jei už veiksmą numatyta baudžiamoji atsakomybė, tada tai nusikaltimas

   – vykdyti kokiame nors kolektyve užmaskuotą ardomąją veiklą: ?

   vėlgi, trūksta informacijos: kažką pravaikštauti, vogti, sabotuoti, etc – per se nusikaltrimas; jei aš išsakau savo nuomonę apie viršininką (kokia ji bebūtų) – per se tai nėra nusikaltimas

   – prisistatyti ne tuo kuo esi: ?

   kaip ir kiekviena apgaulė, ką jau aprašiau: amoralu bendru atveju, tačiau nusikaltimas per se jei sukelia fizinę žalą

   Atsakyti

 14. “Iš to reikia daryti prielaidą, kad pripažįstate tik fizines kančias?“

  ne

  tačiau psichologinės / mentalinės kančios yra subjektyvios, todėl nėra objektyvaus būdo nustatyti jų egzistavimą, thus kažką kaltinti dėl jų sukėlimo

  papildomai, tiesos labui, kartais yra / gali būti pateisinamas psichologinės kančios sukėlimas, išsakant faktus, etc. – i.e. kažkas gali lengvai piktnaudžiauti užgniauždamas tiesos išsakymą, paskelbdamas tai “jį/ją skaudinančiu / įžeidžiančiu“

  pragmatiniu požiūriu tokia pozicija yra optimaliausia

  Atsakyti

 15. Pezalai. Kai tolerancija prilyginama vagysčių ignoravimui, taip paslapčia ginant Lietuvoje paplitusią netoleranciją kitokios rasės, lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos žmonėms, tai manau viską pasako apie autoriaus susivokimą pasaulyje. Man rodos tolerantiškas, išsilavinęs, kultūringas ir mandagus žmogus būtų pirmas, kuris užkirstų kelią vagystei, kol tokie tautos patriotai-moralistai sėdėtų ir žiūrėtų į šoną.

  Atsakyti

  • O gal jums paprasčiausiai pritrūko erudicijos suvokti ką rašau? Nes aš tikrai nepropaguoju abejingumo ir nesiūlau būti abejingu matant vagystes ar kita blogybes. Kalbu apie tolerancijos, kaip sąvokos, kuri dažnu atveju iš žmogaus pilietiškumo jausmą, sąvoką. Kalbu apie tai, kad mes negalime būti tolerantiški ne tik vagystėms, bet ir žmonių mulkinimui kalbomis. O jūs, man kažkodėl atrodo, tuo esate labai nepatenkintas. Gal jūs manote, kad gerai, kai žmonės mulkinami etiketėmis “ekologiška prekė“, “pasaulio oligarchai sutarę sumažinti gyventojų skaičių iki 2 milijardų“ ir dar daugeliu pseudoteorijų, kurios kelia bereikalingą paniką žmonėms? Gal…

   Atsakyti

  • Posted by znakorius on 2012.01.25 at 15:00

   Nesislapstykite po svetimtautišku žodžiu, o vartokite lietuvišką – pakantumas.
   Ir pamatysite, kad Lietuvoje nepakančių žmonių tėra tik vienetai, dėl ko nereikėtų dirbtinai pūsti “netolerancijos“ burbulo.

   Atsakyti

   • daug ar mažai yra labai reliatyvūs vertinimai (priklauso nuo to, su kuo lygini): kaip didesniąją gyvenimo dalį pragyvenęs JAV, aš, būdamas Lietuvoje, LABAI PASIGENDU pakantumo [kitai nuomonei, skirtingam gyvenimo būdui, etc.]

    žinau, panašiai jaučiasi didžioji dauguma užsieniečių ar lietuvių, gyvenusių vakaruose (i.e. turinčių su kuo tai palyginti)

   • hadrian, bet gi tai ar ne mūsų vyriausybės laiminamos, vis didėjančios atskirties tarp žmonių, pasekmė? Didžioji piliečių dauguma nuskurdinti ir tas procesas tęsiamas. teisingumo trūksta ne tik socialine prasme, bet ir pačioje teisėsaugoje… O alkani ir sušalę žmonės ar gali tau maloniai šypsotis? O jei ir pajėgtų, kodėl tai turėtų daryti?

 16. Sutinku, kad po tolerancija galima užmaskuoti abejingumą. Aš suprantu toleranciją nuomonei ir kitokiems, bet tolerancijos blogiems, kvailiems poelgiams aš nesuprantu

  Atsakyti

 17. […] R.Matelis: Apie toleranciją … ir kitus, iš Vakarų atskriejusius šviesulius […]

  Atsakyti

 18. Posted by Angelė on 2012.02.13 at 12:41

  Taip labai su Jumis sutinku kad ‘tolerutis’ pradetume kiekvienas nuo savesir labiau isiklausytume vieni i kitus

  Atsakyti

 19. […] žmogus, kas dabar, prisimenant šį pasisakymą, kelia rūgštoką šypseną. Deja… Apie toleranciją jau esu rašęs, kad tai sąvoka, kuri neturi jokio konkretaus apibrėžimo, todėl save tolerantiškais nesunkiai […]

  Atsakyti

 20. Įdomu būtų paskelbti šį str. iš naujo. Įdomu, nes norėtųsi pamatyti naujus tolerantų komentarus, “gėjų paradui – 2013“ pasibaigus.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: